Schenken op papier

Heeft u op papier een bedrag geschonken aan uw kinderen? Let op dat er speciale regels gelden voor schenken op papier. Wat is het geval?

Schenken op papier: doelstelling

Het is gunstig om als ouder tijdens het leven al vermogen te gaan schenken aan uw kinderen. Daarmee verdeelt u de belastingdruk over meerdere jaren en kunt u van meer vrijstelling gebruik maken. U mag namelijk ieder jaar een belastingvrij bedrag van € 5.141 (2013) schenken aan uw kind. Dit bedrag geldt per kind. Over een periode van 10 jaar kunt u zo € 51.410 belastingvrij overdragen aan uw kind. Dit scheelt per kind ongeveer € 4.500 Schenkbelasting.

Nadeel van het schenken is dat u de beschikking over het vermogen kwijt raakt. U geeft het geld weg aan uw kind. Daarom is het schenken op papier een uitkomst. Althans, als u zich aan de voorwaarden houdt.

Voorwaarden schenken op papier

Voor een schenking op papier heeft de Hoge Raad bepaalt dat u deze schenking door middel van een notariële akte moet doen. Verder geldt als voorwaarde dat u een zakelijke rente moet betalen aan uw kinderen over het op papier geschonken bedrag. Deze rente bedraagt 6 procent samengesteld.

Houdt u zich niet aan deze voorwaarden? Dan zal de Belastingdienst bij uw overlijden stellen dat u niets heeft geschonken tijdens uw leven. Daarmee gaat de hele opzet in één keer teniet. Het hele bedrag van de papieren schenkingen zullen uw kinderen alsnog mee moeten nemen in uw aangifte Erfbelasting.

Kortom, heeft u op papier al schenkingen gedaan of bent u dat van plan? Overleg dan met uw belastingadviseur over de juiste wijze van schenken. Enige fiscale planning levert de investering dubbel en dwars weer op.

Geef een reactie