/ / Belasting-Tips.biz

Simpel belastingbesparen voor iedereen

Wat kun je fiscaal met de advocaatkosten bij alimentatie?

Bijna 40 procent van de huwelijken eindigen in een echtscheiding. Los van de emoties gaan er veel zakelijke aspecten optreden. Hoe verdeel je het vermogen? Wie krijgt het huis? Wie krijgt het vakantiehuis? Wie krijgt de auto? En zo kun je doorgaan. Helaas kunnen veel echtelieden de scheiding niet zonder advocaat regelen. En juist die advocaatkosten zorgen bij een echtscheiding altijd voor veel fiscale vragen. Hoe zit het precies?

Advocaatkosten en echtscheiding – fiscaal gevolg?

Aftrekbare advocaatkosten komen alleen aan de orde als het gaat om alimentatie. Alimentatie is fiscaal een complex verhaal. De partneralimentatie heeft wel een fiscaal gevolg en de kinderalimentatie niet. Het gaat in het vervolgstuk specifiek om de partneralimentatie.

De betalende partner kan de alimentatie als aftrekpost meenemen in de aangifte inkomstenbelasting. Onder de persoonsgebonden aftrek valt de te betalen alimentatie. Dit bedrag verlaagt dus de af te dragen inkomstenbelasting bij de betalende partner. Let op dat de ontvangende partner deze alimentatie moet aangeven als belast inkomen in Box 1.

De kinderalimentatie is sinds 2015 niet meer aftrekbaar bij de betalende partner. Bij de ontvangende partner was geen sprake van een inkomstenpost in de aangifte inkomstenbelasting. Daardoor dat kinderalimentatie fiscaal een andere behandeling krijgt als partneralimentatie.

Aftrekbare kosten

De partner die alimentatie ontvangt, moet dit te ontvangen bedrag zelf aangeven als inkomen en daarover inkomstenbelasting afdragen. Als de ontvangende partner kosten moet maken ter verwerving, inning of behoud van deze partneralimentatie, komen deze kosten voor aftrek in de aangifte inkomstenbelasting in aanmerking. Een kleine nuance daarbij geldt daarbij wel. Deze kosten mogen niet hoger zijn dan wat gebruikelijk is. Dit is een vage norm en daarom voor veel discussie vatbaar.

Niet aftrekbaar bij echtscheiding

Bij een echtscheiding komen veel kosten kijken. De kosten van de boedelscheiding bijvoorbeeld. Maar ook kosten voor het herzien of het betalen van de alimentatie en kosten voor het verweer tegen de alimentatieplicht komen vaak voor. Deze kosten zijn helaas voor de betalende partij niet aftrekbaar in de aangifte inkomstenbelasting.

Tip: ben je als ontvangende partij betrokken bij een procedure over alimentatie, zorg dan dat je advocaat een goed omschreven factuur van de daadwerkelijk werkzaamheden stuurt. Alleen de kosten in verband met de alimentatieprocedure zoals hiervoor staat beschreven leiden tot een fiscale aftrekpost. Andere kosten van de advocaat niet. Een te eenvoudige factuur van de advocaat kan problemen geven met de Belastingdienst. En dat is zonde van je geld....

>>> Terug naar Blogs