/ / Belasting-Tips.biz

Simpel belastingbesparen voor iedereen

Schenken op papier, waarom?

Overdragen van vermogen kan op verschillende manieren. Je kunt geld storten op de bankrekening van je kind. Dat is een feitelijke schenking, zolang er geen direct aanwijsbare tegenprestatie tegenover staat. De papieren schenking kan soms beter uitpakken. Hoe?

Papieren schenking

Een papieren schenking betekent dat je niet feitelijk je vermogen overdraagt. Eigenlijk schenk je eerst en leen je daarna direct de schenking weer terug. Voordeel is dat je niet de beschikking over het geld verliest.

Waarom zou ik op papier schenken?

Een schenking van vermogen tijdens je leven verlaagt de erfenis. Zeker als je vermogen in de tweede schijf van de erfbelasting valt, dan bespaar je al snel 10 procent belastingheffing. Alleen een echte schenking betekent ook dat je het geld kwijt bent. Een papieren schenking heeft dat gevolg niet, maar verlaagt wel je erfenis als je het goed doet.

Eisen schenken op papier

Je kunt alleen via een notariële akte schenken op papier. Anders zegt de belastingdienst dat je de schenking niet hebt gedaan en telt het bedrag alsnog mee in je erfenis.

Daarnaast moet je een zakelijke rente betalen over het op papier geschonken bedrag. Je leent het bedrag namelijk terug van de ontvanger van de schenking. Deze rente is 6 procent per jaar. Deze rente moet je daadwerkelijk betalen. Doe je dat niet, dan is de schenking alsnog onderdeel van je erfenis. Weg belastingbesparing.

Fiscaal voordeel schenken op papier?

De fiscale voordelen van schenken op papier zijn groot. Allereerst bespaar je de erfbelasting over de schenking, maar daarnaast verlaagt het je box 3 vermogen en is de jaarlijkse rente ook onbelast naar je erfgenamen overgegaan. Ook dit verlaagt weer de omvang van je nalatenschap. In de praktijk gaat het dan al snel om aanzienlijke bedragen.

Help ik ben de rente vergeten...

Soms kan het gebeuren dat je de rente vergeten bent te betalen. In dat geval regelt de wet een escape route voor je. Je mag dan alsnog de vergeten rente betalen. Maar over de niet betaalde rente moet je ook weer 6 procent samengestelde rente vergoeden.

Als het nog rente is van voor 2010, dan mag je een redelijke zakelijke rente nemen als basis voor je herstel betaling. Dit gaat dan tot aan 2010. Bij twijfel is het verstandig het overleg op te zoeken met een fiscalist.

>>> Terug naar Blogs