/ / Belasting-Tips.biz

Simpel belastingbesparen voor iedereen

Hoe werkt de 183 dagen regeling?

Als je als werknemer in een ander land gaat werken, maar niet gaat wonen komt de vraag welk land belasting mag heffen over jouw inkomen. Het land waar je woont wil namelijk heffen en het land waar je werkt wil heffen. Dit leidt zonder regeling tot dubbele heffing. En dat is niet de bedoeling. Hoe werkt het dan?

Basis 183 dagen regeling

Om dubbele heffing te voorkomen, bestaat de zogenaamde 183 dagen regeling. In het verdrag ter voorkoming van dubbele belasting tussen je woonland en het werkland staat deze regeling. Deze regeling zegt wie mag heffen en wie niet.

In beginsel mag het werkland heffen over je verdiensten uit arbeid als werknemer. Het woonland treedt dan terug. Maar in bepaalde gevallen mag het woonland wel heffen:

  • Je verblijft per kalenderjaar of 12 maanden korter dan 183 dagen in het werkland,
  • Je ontvangt salaris van je werkgever die niet in het werkland is gevestigd, en
  • Je werkt niet in een vaste inrichting van je werkgever in het werkland

Nadere verklaring

Deze 183 dagen regeling staat in het verdrag ter voorkoming van dubbele belasting tussen Nederland en het land waar je werkt. Het werkland mag in beginsel heffen en het woonland geeft voorkoming van dubbele belasting. De 183 dagen regeling maakt inbreuk op dit uitgangspunt en geeft het woonland het heffingsrecht en niet het werkland.

De meeste verdragen lijken op elkaar, maar verschillen wel in details. Zo kan er een verschil bestaan of je 12 maanden vanaf de start van je werk in het buitenland moet rekenen of dat je het per kalenderjaar moet bekijken. Daarvoor is het noodzakelijk het verdrag raad te plegen.

De andere twee vereisten zien erop dat je werkgever geen connecties heeft met het land waar je werkt. Als deze er wel zijn, dan gaat de regeling niet op en mag het werkland heffen. Nederland geeft dan een voorkoming van dubbele belasting zodat je geen dubbele heffing krijgt.

Alleen als jouw situatie aan alle vereisten voldoet, mag je woonland belasting heffen over je inkomsten uit arbeid.

Berekenen aantal dagen in werkland

Om de regeling toe te passen, moet je dus kunnen aantonen hoeveel dagen je aanwezig was in het werkland. Daarbij komt de vraag op of je alleen naar werkdagen kijkt of ook naar andere dagen. Deze vraag is uiteindelijk bij de Hoge Raad beland.

De Hoge Raad heeft besloten dat het gaat om fysieke aanwezigheid van jou in het werkland. Als je fysiek minder dan 183 dagen in het werkland aanwezig bent, dan geldt de regeling. In dat geval mag Nederland heffen als woonland.

Ben je in de situatie dat je in twee landen werkt, dan raden wij je aan om een kalender bij te houden van het aantal dagen dat je fysiek in het werkland aanwezig bent. Voor je uiteindelijke belastingdruk is dat van groot belang. Daarbij moet je natuurlijk nog steeds voldoen aan de overige voorwaarden van de 183 dagen regeling.

Werk je in het buitenland en wil je zeker zijn dat je geen dubbele belasting betaalt? Neem dan contact op met jouw belastingadviseur.

« Ga terug...

* vereiste info
Disclaimer / AVG beleid