/ / Belasting-Tips.biz

Simpel belastingbesparen voor iedereen

Afschaffen dividendbelasting, wat is het geval?

De actualiteit staat er vol van. Kabinet Rutte 3 wil per 2020 de dividendbelasting afschaffen. Een relatief beperkte belastingheffing met een opbrengst van 3,6 miljard euro in 2017. Ter vergelijking, de BTW bracht 49,9 miljard euro op in 2017. De totale belastingheffing opbrengst 2017 bedroeg 180 miljard euro. Waar gaat al die drukte dan om?

Dividendbelasting wie betaalt eigenlijk?

De echte inkomsten uit de dividendbelasting komen van buitenlandse aandeelhouders. Alle aandeelhouders in Nederland mogen de heffing van dividendbelasting verrekenen met of de inkomstenbelasting of de vennootschapsbelasting. Deze aandeelhouders hebben per saldo geen last van de heffing van dividendbelasting. Maar buitenlandse aandeelhouders hebben dat dus wel.

Het tarief van de dividendbelasting is 15 procent. Per saldo brengt iedere 100 euro dividenduitkering dan 85 euro netto op voor diezelfde buitenlandse aandeelhouders. Alleen in dit verhaal vergeet iedereen de werking van het uitgebreide stelsel met belastingverdragen van Nederland. Nederland heeft veel verdragen met andere landen waarin heffing van dubbele belasting zoveel als kan, wordt voorkomen.

Dividendbelasting in verdragen

In veel belastingverdragen heeft Nederland regels opgenomen waarin het effect van de dividendbelasting voor een groot deel teniet gaat dan wel volledig wordt voorkomen. In het verdrag met de VS staat bijvoorbeeld dat aandeelhouders van rechtspersonen die tenminste 10% van de aandelen houden, een tarief van 5 procent betalen. In andere gevallen is het mogelijk dat het tarief teruggaat naar nihil. En is er sprake van heffing, dan kan deze bronheffing door de aandeelhouders in eigen land vaak ook weer verrekend worden.

Binnen de EU geldt voor aandeelhouders een speciale richtlijn. Deze richtlijn behandelt buitenlandse aandeelhouders gelijk aan Nederlandse aandeelhouders. Per saldo hoeven deze aandeelhouders geen dividendbelasting af te dragen of kunnen ze deze volledig verrekenen. De redenatie dat multinationals leiden onder de dividendbelasting is daarmee zacht gezegd vreemd.

Wie betaalt de rekening?

De tarieven in de vennootschapsbelasting gaan minder omlaag dan eerst de bedoeling was. Daarnaast wil het kabinet Rutte 3 de rekening bij het MKB neerleggen. Het plan om DGA’s met een schuld aan de eigen BV te belasten is daarvan een voorbeeld.

Kortom, de hele discussie over de dividendbelasting is daarmee slechts een politiek schouwspel met belangen van de minister president waar wij alleen naar kunnen gissen. Voor jouw belastingdruk betekent de afschaffing van de dividendbelasting dat je minder belastingvoordeel krijgt. Wellicht iets om mee te nemen bij de afwegingen voor de volgende verkiezingen.

« Ga terug...

* vereiste info
Disclaimer / AVG beleid