/ / Belasting-Tips.biz

Simpel belastingbesparen voor iedereen

Afschrijven op gebouwen

Heb je als ondernemer een pand op de balans staan? Dan krijg je te maken met een apart fiscaal regime ten aanzien van het afschrijven op je gebouw. Je krijgt te maken met de fiscale bodemwaarde van het gebouw. Dit is een puur fiscale aangelegenheid. De Belastingdienst heeft minder interesse in hoe je commercieel afschrijft, maar fiscaal des te meer. Hoe werkt het dan?

Afschrijven op gebouwen

Als je een gebouw hebt waarin je onderneming zit, dan kun je afschrijven op de waarde van het pand. Deze afschrijving verlaagt je winst en dus je belastbaar inkomen. Voordat je daadwerkelijk gaat afschrijven, moet je eerst de afschrijving berekenen.

Je bepaalt de afschrijving door de aankoopprijs minus de restwaarde te nemen en te delen door de gebruiksduur van het pand. Stel je hebt je pand gekocht voor € 200.000 (exclusief de grond) en de restwaarde is 10%, dan is de basis waarover je afschrijft € 180.000 (namelijk € 200.000 minus € 20.000). Dit bedrag van € 180.000 deel je bijvoorbeeld door 30 jaar en dan weet je de afschrijving per jaar. Je mag per jaar € 6.000 afschrijven.

Tot zover niets geks aan de hand. Commercieel en fiscaal volgen hier elkaar. Maar vervolgens moet je fiscaal nog een tweede check uitvoeren. Je moet bepalen wat de bodemwaarde is. Daarvoor gelden twee vragen:

  • Gebruik je het gebouw in je eigen onderneming?
  • Wat is de WOZ waarde van het pand?

Als je het pand gebruikt in je eigen onderneming, dan is de bodemwaarde 50% van de WOZ waarde. Gebruik je het pand niet (alleen) in je eigen onderneming, dan geldt soms dat de bodemwaarde gelijk is aan 100% van de WOZ waarde.

Wat moet je nu doen?

Als je al enkele jaren bezig bent, dan heeft je pand een bepaalde boekwaarde. Deze boekwaarde is van belang. Stel dat je boekwaarde inmiddels € 100.000 is.

Stel dat je WOZ waarde van het pand € 250.000 bedraagt, dan is de bodemwaarde gelijk aan 50% maal € 250.000 is € 125.000.

Nu kun je de toets doen of je nog steeds mag afschrijven op het pand in de aangifte inkomstenbelasting. De bodemwaarde is hoger dan de boekwaarde, dan is het antwoord op de vraag of je nog fiscaal mag afschrijven NEE. Alleen voor zover de boekwaarde hoger is dan de bodemwaarde, mag je nog afschrijven in je fiscale aangifte.

In geval je twijfelt of vragen hebt, raadpleeg dan altijd een belastingadviseur. Het is jammer als de Belastingdienst een correctie moet doorvoeren omdat je net de regels verkeerd hebt begrepen.

« Ga terug...

* vereiste info
Disclaimer / AVG beleid