/ / Belasting-Tips.biz

Simpel belastingbesparen voor iedereen

Checklist aftrek ziektekosten 2018

Jaarlijks in de aangifte inkomstenbelasting komt de vraag weer, wat kan ik nog aftrekken aan kosten? Een aftrekpost levert geld op en dus is het logisch om dit interessant te vinden. Dat vinden wij ook. Met deze checklist proberen wij je een handleiding te geven om aan zoveel mogelijk kosten te denken en dus zoveel mogelijk geld terug te krijgen.

Wat is niet aftrekbaar?

Inmiddels is de regeling om nog kosten af te mogen trekken, behoorlijk beperkt. Veel kosten zijn niet aftrekbaar. De volgende posten komen veel voor in vragen. Daarom toch een overzicht van de meest voorkomende posten waarvoor je geen aftrek kunt claimen.

De volgende kosten geven geen fiscaal voordeel:

 • De basispremie en aanvullende premie voor de ziektekostenverzekering
 • Wettelijk eigen bijdrage CAK
 • Eigen bijdrage Zorgverzekeringswet
 • Wettelijk verplicht eigen risico
 • Vrijwillig eigen risico

Wat is dan wel aftrekbaar?

De kosten voor genees- en heelkundige hulp, waaronder valt:

 • Verpleging in een ziekenhuis of andere instelling
 • Kosten huisarts, tandarts, fysiotherapie of specialist
 • Behandeling op voorschrift en onder begeleiding van een arts door een paramedicus zoals een optometrist of tandprotheticus

Aftrek alleen voor zover de kosten daadwerkelijk op je drukken. Vergoedt de ziektekostenverzekering de kosten (deels), dan kan je die vergoede kosten niet aftrekken!

Behandeling door paramedicus

De volgende behandelingen kun je de kosten van aftrekken zonder dat je een verwijzing nodig hebt van een arts:

 • Fysiotherapeut
 • Diëtist
 • Ergotherapeut
 • Logopedist
 • Oefentherapeut
 • Orthoptist
 • Podotherapeut
 • Mondhygiënist
 • Huidtherapeut

Wat moet je hebben als bewijs? Op het moment dat de Belastingdienst vragen stelt, moet je een verklaring van de paramedicus kunnen opsturen waarin het medisch karakter van de behandeling staat omschreven. Je paramedicus weet precies wat je moet hebben als je erom vraagt. Doe dit gerust gedurende het jaar.

Vervoerskosten

Als je kosten maakt om jezelf te vervoeren van en naar een arts of ziekenhuis, mag je deze kosten meenemen als aftrekpost.

Je mag de daadwerkelijke vervoerskosten aftrekken, zoals de kosten voor de taxi, kosten openbaar vervoer en autokosten.

Voor de autokosten geldt dat je een berekening mag maken van de daadwerkelijke kosten zoals brandstof, belastingen, verzekering, afschrijving, onderhoud, parkeergeld en overige kosten zoals wassen. Deze kosten deel je door het totaal aantal kilometers en dan weet je dus de prijs per kilometer voor jouw auto. Tot slot moet je dan nog wel bijhouden hoeveel kilometers je hebt verreden in verband met ziekte. Dan kun je de totale vervoerskosten in verband met ziekte opvoeren als aftrekpost.

Extra kosten in verband met ziekte en invaliditeit? Als je aannemelijk kunt maken dat jij meer kosten moet maken door je ziekte of invaliditeit dan mensen zonder die ziekte of invaliditeit, dan mag je dat extra deel meenemen als aftrekpost. Hoe je dit kunt onderbouwen? Als je het NIBUD of het CBS als uitgangspunt neemt, volstaat het om aannemelijk te maken dat jij meer kosten maakt.

Let op, ook hier geldt dat eventuele vergoedingen voor de kosten eerst in mindering moeten komen op de hoogte van je aftrekpost. Alleen de kosten die daadwerkelijk op jou drukken mag je meenemen.

Kosten van hulpmiddelen

Kosten van hulpmiddelen mag je soms meenemen als aftrekpost. Welke?

 • Steunzolen
 • Afschrijving op scootmobiel of rolstoel, niet de aanschafprijs!
 • Gehoorapparaat, mits de meerkosten voortkomen uit het feit dat het een beter apparaat was voor je. Gaat het om een persoonlijke voorkeur? Dan kun je de meerkosten niet meenemen.
 • Aanpassing aan huis, auto of computer voor zover deze nodig zijn voor de ziekte of handicap en deze zaken hoofdzakelijk door de desbetreffende persoon worden gebruikt.

Overige kosten

De volgende kosten kunnen (onder voorwaarden) tot een aftrek leiden:

 • Dieetkosten
 • Extra gezinshulp vanwege ziekte of invaliditeit
 • Extra kleding en beddengoed
 • Reiskosten voor ziekenbezoek

Hoewel wij zo nauwkeurig mogelijk proberen te zijn, is deze lijst niet uitputtend. Bepaalde aftrekposten kunnen ontbreken. Belasting-tips.biz is niet aansprakelijk indien dit het geval is.

« Ga terug...

* vereiste info
Disclaimer / AVG beleid