/ / Belasting-Tips.biz

Simpel belastingbesparen voor iedereen

Alimentatie

Ga je scheiden of ben je gescheiden? Dan kom je vast in aanraking met alimentatie. Of je moet alimentatie betalen of je ontvangt alimentatie. Fiscaal heeft alimentatie zeker gevolgen voor je belasting aangifte. De gemaakte afspraken tussen jou en je ex partner zijn daarbij alles bepalend. Hoe werkt de fiscale regeling?

Alimentatie de basis

Ben je gescheiden, leef je duurzaam gescheiden of ben je gescheiden van tafel en bed, dan kun je de betalingen aan je ex partner als persoonlijke verplichting in aftrek brengen in je aangifte inkomstenbelasting. Daar staat tegenover dat als jij de partij bent die het geld ontvangt, dit bedrag als inkomen moet opgeven.

Kortom, de betaler mag de alimentatieverplichting aftrekken en de ontvanger moet het ontvangen bedrag opgeven als inkomen. Daardoor ontstaat er een evenwicht. Namelijk tegenover de aftrek bij de ene partij staat een belastingheffing bij de ander.

De belasting van alimentatie vindt plaats in Box 1. Daarover kan de ontvangende partij maximaal 52 procent belasting afdragen. De aftrek vindt plaats al naar gelang er genoeg inkomen is in Box 1, daarna Box 3 en daarna Box 2, gelijk aan de regeling voor de persoonsgebonden aftrek.

Wat is alimentatie?

Je kunt als alimentatie aanmerken wat je samen met je ex partner overeenkomt als betaling voor het levensonderhoud van degeen die het bedrag ontvangt. Je hebt daar niet speciaal een rechter bij nodig. Denk daarbij er ook aan dat je bedragen die je betaalt aan derden (denk aan ziektekosten bijvoorbeeld) voor je ex partner, kunnen kwalificeren als alimentatieverplichting. Ook dit bedrag mag je als onderhoudsverplichting in aftrek brengen.

Als je ex partner hertrouwt, eindigt de plicht om alimentatie te betalen. Daarmee eindigt ook je recht op aftrek. Als je desondanks nog vrijwillig voortzet, is het de vraag of je de betalingen nog mag aftrekken.

Betalen voor uw kinderen

Betaal je ook een bedrag voor het levensonderhoud van je kinderen? Dan heeft de alimentatiebetaling voor je kinderen een ander fiscaal gevolg dan als je spreekt over alimentatie voor je ex-partner. De alimentatie voor je kinderen kun je namelijk niet aftrekken.

.

Aftrekbare kosten

Alleen voor de alimentatiegerechtigde zijn de kosten ter verkrijging, behoud of verhoging van de alimentatiebetalingen aftrekbaar van het inkomen. De betalende partner kan geen juridische kosten aftrekken.

Woning ex partner

Als je betaalt voor de woning van de ex partner, dan heeft dit gevolgen voor je aangifte inkomstenbelasting. Een betaling van jou voor het woongenot van je ex is onder strikte voorwaarden aftrekbaar onder de uitgaven voor onderhoudsverplichtingen. Dit stuk vraagt om meer tekst en uitleg dan hier mogelijk is. Raadpleeg hiervoor altijd een belastingadviseur.

« Ga terug...

* vereiste info
Disclaimer / AVG beleid