/ / Belasting-Tips.biz

Simpel belastingbesparen voor iedereen

Tips IB ondernemer 2018 - I

Het eind van 2018 komt al snel in beeld. Tijd voor het opmaken van de balans op vele terreinen. Wij maken de fiscale balans op voor 2018 en helpen je de laatste puntjes op de i te zetten. Zo begin je met een positief gevoel aan 2019 en gaat het hopelijk nog beter met je onderneming.

Investering nog doen?

Heb je al bedrijfsmiddelen aangeschaft of sta je op het punt dit te doen? De kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (of: KIA) geeft je een extra aftrekpost in je aangifte als je investeert in een bedrijfsmiddel. Je totale investering over heel 2018 moet dan tussen 2.301 euro en 314.673 euro liggen.

Tip: heb je de drempel van 2.301 euro nog niet gehaald? Dan kan het interessant zijn dit jaar nog een extra investering te doen. Zit je al tegen het maximum bedrag aan? Stel dan je investering uit tot 2019. In 2019 gaat weer een nieuw jaar lopen en start je met nul op de teller.

Energie investeringsaftrek of EIA

Investeer je in een bedrijfsmiddel dat energievriendelijk is? Kijk dan of dit bedrijfsmiddel voorkomt op de zogenaamde Energielijst 2018. Is dat het geval? Dan moet je nog wel minimaal 2.500 euro investeren, maar dan kom je in aanmerking voor een aftrek van 54,5% van het investeringsbedrag.

Tip: controleer op tijd of je nieuwe bedrijfsmiddel voorkomt op de Energielijst. Is dat het geval, dan moet je binnen 3 maanden nadat je opdracht gaf voor je investering, je investering aanmelden op rvo.nl om te zorgen dat je de fiscale aftrekpost kunt claimen. Ben je te laat? Dan is het jammer.

Verkoop van bedrijfsmiddelen?

Wil je een bedrijfsmiddel verkopen? Dan kun je beter even nagaan of je dat bedrijfsmiddel in de afgelopen 5 jaren hebt gekocht. Heb je destijds investeringsaftrek geclaimd, dan moet je nu oppassen. In dat geval moet je namelijk een desinvesteringsbijtelling doen over de verkoop van je bedrijfsmiddel. Dit bedrag verhoogt je fiscale winst.

Tip: zit je nog net in de vijf jaren periode, dan kun je beter op 2 januari 2019 het bedrijfsmiddel verkopen. Dit geldt voor alle investeringen met investeringsaftrek in het jaar 2014. Dat scheelt de desinvesteringsbijtelling.

Aanloopkosten gemaakt?

Bij het starten van je onderneming kun je allerlei kosten maken. Deze kosten kun je meenemen in het eerste jaar van je onderneming als aftrekpost, ook als deze posten nog uit 2016 of 2017 stammen. Je moet dan wel aannemelijk kunnen maken dat deze kosten verband houden met de start van je zaak.

Urenadministratie op orde?

Als je voldoet aan het urencriterium van 1.225 uren kun je de extra ondernemersfaciliteiten claimen in je aangifte inkomstenbelasting. Bij het opstellen van deze urenadministratie kun je alle directe en indirecte uren meetellen. Vergeet niet om uren voor het maken van je site, je marketing, voorbereidingsuren en administratie uren mee te nemen.

Tot zover de eerste eindejaarstips om alvast rekening mee te houden. Blijf ons volgen en ontvang nog meer fiscale eindejaarstips om je voordeel mee te doen.

« Ga terug...

* vereiste info
Disclaimer / AVG beleid