/ / Belasting-Tips.biz

Simpel belastingbesparen voor iedereen

Wat regelt een verdrag ter voorkoming van dubbele belasting?

Belastingheffing speelt niet alleen rol binnen een land, maar ook een rol over de grenzen heen. Als je in twee of meer landen werkt als ondernemer of als werknemer, dan krijg je te maken met meerdere belastingstelsels. En ieder land wil natuurlijk haar deel hebben van de opbrengst. Hoe regel je dan de belastingheffing?

Verdrag ter voorkoming van dubbele belastingheffing

Om dubbele belastingheffing te voorkomen, maken landen afspraken in verdragen. Deze belastingverdragen ter voorkoming van dubbele belasting regelen welk land wanneer mag heffen. Let op, een belastingverdrag regelt alleen wanneer een land mag heffen.

Of een land ook daadwerkelijk belasting heft, hangt af van de wetgeving in het land zelf. Als wij het hebben over een belastingverdrag, dan weten wij alleen aan te geven welk land het heffingsrecht heeft en welk land zich terugtrekt of voorkoming geeft van dubbele heffing.

Wanneer heb je recht op toepassing van een belastingverdrag?

Je hebt recht op toepassing van een belastingverdrag als je inwoner bent van 1 van beide landen. Landen vinden dat belangrijk, omdat een belastingverdrag een inwoner veel rechten en duidelijkheid geven. Dan wil je niet dat een inwoner van een ander, derde land via een constructie alsnog aanspraak maakt op jouw belastingverdrag.

Stel Nederland heeft een belastingverdrag met Duitsland, dan is dat verdrag alleen van toepassing op inwoners van Nederland en Duitsland. Als dan een Zwitser via een constructie doet alsof hij in Nederland woont, dan zou hij in theorie gebruik kunnen maken van het belastingverdrag Nederland - Duitsland. En dat willen landen voorkomen. Daarom dat het begrip inwoner zo belangrijk is.

Dekking van een belastingverdrag

Een belastingverdrag regelt heel veel soorten heffingsrecht. Je kunt denken aan het recht om te heffen over winst uit onderneming, pensioen, beloning van een directeur of werknemer, vliegend personeel, een vaste inrichting maar ook vermogen, dividend en rente.

En per soort inkomen of vermogen regelt het belastingverdrag dan ook hoe het heffingsrecht luidt en wie de voorkoming moet geven. De ene keer kan het zijn dat alleen het werkland mag heffen en dat de woonstaat vrijstelling moet geven. De andere keer dat de bronstaat (land waar het vermogensbestanddeel staat) heft en dat het woonland ook heft met een vermindering van de belasting die al is afgedragen in het bronland.

Dit laatste komt met name voor in geval van dividend. Dan kan het bronland bijvoorbeeld 5 procent heffen en heft het woonland bij tot 15 procent. Dan heffen beide landen dus een beetje.

Het mag duidelijk zijn dat belastingheffing in internationale situaties behoorlijk complex kan zijn. Professionele begeleiding is dan ook essentieel, aangezien iedere situatie weer anders is.

« Ga terug...

* vereiste info
Disclaimer / AVG beleid