/ / Belasting-Tips.biz

Simpel belastingbesparen voor iedereen

Box 2 aanmerkelijk belang

Heb je aandelen in een BV (besloten vennootschap)? Dan kun je in aanraking komen met Box 2 van de inkomstenbelasting. In deze box regelt de wet de fiscale gevolgen voor mensen met een zogenaamd aanmerkelijk belang. Wat is dit en hoe werkt dit precies?

Aanmerkelijk belang

Als je voor 5 procent of meer aandelen bezit in een BV, dan heb je een aanmerkelijk belang. De voordelen uit deze aandelen zijn dan belast in Box 2. Het tarief is 25 procent. Deze voordelen kunnen bijvoorbeeld een dividenduitkering of een verkoopwinst op de aandelen zijn.

Als je een fiscaal partner hebt en deze heeft ook aandelen in dezelfde BV, dan moet je de aandelen van hem of haar meetellen voor het aanmerkelijk belang. Heb jij 4 procent en zij 2 procent, dan is dat samen 6 procent. Daarmee zit je boven de grens van 5 procent en heb je dus een aanmerkelijk belang.

Heeft je BV meerdere soorten aandelen, dan heb je al een aanmerkelijk belang als je in één soort 5 procent of meer bezit.

Gevolg Box 2?

Als je een aanmerkelijk belang hebt, dan geldt Box 2 van de wet Inkomstenbelasting. Dit heeft fiscaal een aantal belangrijke gevolgen voor je. Voor de wet ben je een directeur grootaandeelhouder ofwel een dga.

Allereerst krijg je te maken met de gebruikelijkloonregeling. Als dga moet je jezelf een gebruikelijk salaris uitkeren. Zodra je werk gaat verrichten voor de BV zul je deze gebruikelijkloonregeling moeten gaan toepassen.

Je kunt als dga verder zelf beslissen wanneer je tegen de Box 2 heffing aanloopt. Pas als je dividend uitkeert aan privé moet je 25 procent aanmerkelijk belangheffing afdragen. Je kunt zelf dus plannen wanneer je de heffing betaalt.

Voor alle duidelijkheid, de aandelen in een BV waarin je een aanmerkelijk belang hebt, vallen niet in Box 3.

Voor een dga geldt in beginsel dat je niet verzekerd bent voor de werknemersverzekeringen. Alleen als je tegen je zin in ontslagen kunt worden, dan moet je uitkijken. Wil je meer weten over jouw aanmerkelijk belang positie? Neem dan contact op met een belastingadviseur. Hij kan je vertellen welke fiscale gevolgen precies op jou van toepassing zijn.

« Ga terug...

* vereiste info
Disclaimer / AVG beleid