/ / Belasting-Tips.biz

Simpel belastingbesparen voor iedereen

Diensten in de BTW

Als ondernemer ben je BTW verschuldigd wanneer je in Nederland een goed levert of een dienst verricht. De plaats van dienst is bepalend waar je de BTW moet afdragen. Hierna zullen wij een inleiding geven over diensten in de BTW en hoe daar mee om te gaan.

Wat zijn diensten in de BTW?

Diensten in de BTW kun je uitleggen als alle handelingen die je verricht tegen een vergoeding en wat geen levering van een goed is. Een speciale dienst in de BTW is de dienst ingeval je privé gebruik maakt van een goed van de onderneming.

Let op dat alleen sprake is van heffing van BTW over een dienst als deze dienst plaatsvindt in Nederland. Daarom is het van belang altijd na te gaan of de plaats van dienst in Nederland is of niet.

Onder diensten kun je verstaan het vervoer van personen of goederen, verhuur panden, verrichten onderhoudswerkzaamheden, verlenen van een licentie, toegang verlenen tot een sportwedstrijd enzovoorts. Kortom, de diensten kunnen zeer divers zijn. In geval van twijfel, overleg dan met jouw belastingadviseur.

Wat is het onderscheid in levering en dienst?

Het is van levensbelang in de BTW om levering van een goed en de levering van een dienst goed van elkaar te scheiden. Dit komt doordat de plaats van levering heel anders kan uitpakken dan de plaats van dienst. Twijfel je of er sprake is van een levering of een dienst, dan zul je eerst na moeten gaan of jouw prestatie kwalificeert als levering van een goed. Is dit niet het geval, dan pas kun je overgaan naar de dienst.

Wat is het tijdstip van dienst?

Het tijdstip van dienst is niet gedefinieerd in de BTW wetgeving. Algemeen geldt dat een dienst is verricht op het moment waarop je de dienst afrondt. Het belang van het tijdstip is voor een aantal zaken van belang:

  • is jouw afnemer een ondernemer voor de BTW, dan moet je voor de 15e dag na de maand waarin je de dienst hebt verricht een factuur uitreiken.
  • verricht je de dienst aan een particulier of niet-BTW ondernemer, dan ben je de BTW verschuldigd op het moment waarop je de dienst verricht.

Kortom; bedenk of je diensten verricht voor de BTW, waar jij deze diensten verricht en op welk tijdstip. Dit zijn belangrijke factoren voor de BTW heffing. Ben je niet zeker van deze factoren? Vraag dan hulp van jouw belastingadviseur.

« Ga terug...

* vereiste info
Disclaimer / AVG beleid