/ / Belasting-Tips.biz

Simpel belastingbesparen voor iedereen

Ondernemer voor de BTW ja of nee?

Als ondernemer krijg je te maken met de heffing van BTW ofwel omzetbelasting. Als BTW ondernemer moet je in beginsel over jouw omzet BTW afdragen en kun je over jouw kosten de BTW terugkrijgen. De BTW is een Europees geregelde belastingheffing. De Nederlandse wet is het startpunt als je vragen hebt over de BTW, maar uiteindelijk is de Europese richtlijn voor BTW bepalend. Hierna zullen wij verder ingaan op de basis principes van heffing van BTW waar je als BTW ondernemer mee te maken krijgt.

BTW ondernemer definitie

Je bent veel sneller BTW ondernemer dan ondernemer voor de Inkomstenbelasting. Iedereen die zelfstandig deelneemt aan het economisch verkeer met een bedrijf of een beroep is voor de BTW een ondernemer. Als je een bedrijf hebt, ben je zeer snel ondernemer en dus belastingplichtig voor de omzetbelasting. Een bedrijf is aanwezig als er sprake is van een organisatie van arbeid en kapitaal die deelneemt aan het economisch verkeer.

Het grote verschil met de ondernemer voor de Inkomstenbelasting is het missen van het vereiste dat je een winststreven moet hebben. Dit criterium mist voor de BTW. Kortom, het hebben van een bedrijf of het zelfstandig uitoefenen van een beroep in het economisch verkeer is al voldoende.

Kun je als werknemer voor de Loonbelasting kwalificeren als BTW ondernemer?

Het vereiste van zelfstandigheid in de definitie van BTW ondernemerschap sluit werknemers uit als ondernemer voor de omzetbelasting. Ook als je directeur grootaandeelhouder (DGA) bent van jouw eigen vennootschap ben je werknemer en dus niet automatisch ondernemer voor de BTW. Alleen als je uit andere hoofde als DGA kwalificeert als BTW ondernemer, kun je belastingplichtige zijn voor de omzetbelasting. Dit is bijvoorbeeld mogelijk als je als DGA een bedrijfspand verhuurt aan jouw eigen BV met BTW.

Ben ik als BTW ondernemer verplicht om altijd BTW in rekening te brengen en af te dragen?

Het antwoord is nee. Als je BTW ondernemer bent, moet je vervolgens weten of je BTW belaste prestaties of BTW vrijgestelde prestaties levert. Stel je bent werkzaam in de gezondheidszorg als huisarts. Je hebt een onderneming, namelijk jouw praktijk. Je neemt deel aan het economisch verkeer, namelijk je hebt een aanzienlijk aantal patiënten waaraan je jouw diensten levert. Kortom, alle ingrediënten in huis voor BTW ondernemerschap. Helaas, voor huisartsen geldt een vrijstelling in de omzetbelasting. Dit betekent dat je geen BTW mag rekenen over jouw omzet en dat je geen BTW op jouw kosten als voorbelasting mag terugvragen van de Belastingdienst. In jouw geval werkt de BTW kostprijsverhogend.

Het is daarom altijd raadzaam om te informeren bij een belastingadviseur onder welk BTW tarief je valt en of jij in aanmerking komt voor een vrijstelling in de BTW.

« Ga terug...

* vereiste info
Disclaimer / AVG beleid