/ / Belasting-Tips.biz

Simpel belastingbesparen voor iedereen

BTW privé gebruik auto

Bij iedere auto van de zaak moet je als ondernemer rekening houden met het BTW privé gebruik van je auto. Ook als je een auto ter beschikking stelt aan je personeel, moet je naast de aspecten van de Loonbelasting rekening houden met de BTW gevolgen. Hoe werkt het dan?

BTW privé gebruik auto

Heeft je personeel een auto van de zaak of jijzelf? Dan mag je op de aanschaf, het onderhoud en het gebruik van de auto de BTW aftrekken als voorbelasting, mits je BTW belaste prestaties levert. Als je personeel of jezelf privé rijdt met de auto, moet je voor dit privé gebruik een correctie doen op de afgetrokken voorbelasting. Het BTW privé gebruik van de auto stel je vast met een forfaitaire berekening.

Waarom moet je een correctie aanbrengen op de afgetrokken voorbelasting? Dat komt voort uit de gedachte dat als jij privé de auto rijdt, je daarmee een voordeel hebt ten opzichte van andere particulieren. De werkgever of de onderneming levert je een belaste dienst voor de BTW. Maar omdat je daarvoor niets betaalt, moet je de verschuldigde BTW via een forfait verrekenen.

De forfaitaire bijtelling van de auto bedraagt 2,7 procent maal de cataloguswaarde van de auto. Als jij het werkelijk privégebruik van de auto aannemelijk kunt maken en daarmee aantoont dat je minder BTW moet afdragen over je privé gebruik, dan mag je dit aantonen. In de praktijk is dit een lastige opgave.

Soort auto

Als jij een auto aanschaft, heb je twee smaken waarmee je te maken krijgt voor de BTW. Of je koopt/least een BTW auto of je koopt een marge auto. In dat laatste geval drukt op de aanschaf van de auto geen BTW. Je kunt dan geen BTW als voorbelasting in mindering brengen op je aangifte BTW. Je kunt wel de BTW op het onderhoud en gebruik van de auto als voorbelasting in mindering brengen op je aangifte BTW.

Omdat je in geval van een marge auto minder voordeel hebt van de voorbelasting BTW, kun je het BTW forfait voor het privé gebruik berekenen door 1,5 procent maal de cataloguswaarde te nemen.

Voorbeeld

Stel je schaft een auto aan van 30.000 euro en op de aanschaf drukt 5.200 euro BTW (gemakshalve houden wij geen rekening met BPM). Dit bedrag mag je als voorbelasting terugvragen van de Belastingdienst. Verder kun je de BTW op onderhoud en benzine terugvragen, stel een bedrag van 2.500 euro per jaar. In totaal kun je dan 5.200 euro en 2.500 euro aan voorbelasting terugvragen in het eerste jaar.

Als je ook privé rijdt met de auto, dan moet je de voorbelasting corrigeren. In dit geval is de correctie BTW privé gebruik 2,7 procent maal 30.000 euro is 810 euro. In de laatste aangifte BTW van het jaar corrigeer je dit bedrag als last. Je kunt nu geen 7.700 euro terugvragen als voorbelasting, maar 7.700 euro minus 810 euro is 6.890 euro.

« Ga terug...

* vereiste info
Disclaimer / AVG beleid