/ / Belasting-Tips.biz

Simpel belastingbesparen voor iedereen

De DGA en de BV lenen van elkaar

De DGA kan op verschillende manieren handelen met de eigen BV. Zo kan de DGA aandeelhouder zijn, werknemer zijn, bestuurder zijn maar ook schuldeiser of schuldenaar zijn van de eigen BV. Hoe werkt dit dan door in je aangifte?

DGA als schuldeiser

Als DGA kun je optreden als een schuldeiser van je eigen BV. Dit betekent feitelijk dat jij de BV geld hebt geleend en dat de BV dit je nog moet terugbetalen. In de praktijk kan dit een rekening courant zijn of een lening. In beide gevallen heb je dus een vordering.

Als je een vordering hebt op de BV als DGA dan valt de vordering voor jou in Box 1 van de inkomstenbelasting. Onder de zogenaamde TBS regeling (ofwel terbeschikkingstellingsregeling). Daarmee moet je de te ontvangen rente op de lening aangeven als bate in Box 1. Deze rente verhoogt je inkomen in Box 1 en is daarmee progressief belast tegen maximaal 52 procent.

DGA als schuldenaar

De andere variant is ook mogelijk. Jij kunt als DGA heel goed van je BV lenen. Je staat in de winkel en je betaalt een privé uitgave met de bankpas van je BV. Je boekhouder zal dan zeggen dat deze uitgave in je rekening courant komt.

Hoe loopt een schuld aan je BV dan door je aangifte inkomstenbelasting? En hier komt het lastige deel om de hoek kijken. De wet heeft namelijk vastgesteld dat deze schuld aan je BV in Box 3 valt. Dat betekent dat een schuld aan je BV je grondslag in Box 3 vermindert. De rente is dan niet aftrekbaar en heeft verder geen invloed op je privé situatie.

Zakelijk handelen

Nu kun je de neiging krijgen om te denken dat je de rente dan maar lekker laag vaststelt. En dat kan dus net niet. De inspecteur vindt er dan van alles van.

Wat is het geval? Je moet als DGA zakelijk handelen met je eigen BV. Dit betekent dat jij jezelf de rente moet laten betalen die je iedere willekeurige derde ook zou laten betalen. Ga je daar duidelijk onder zitten, dan corrigeert de inspecteur je aangifte.

Stel je leent van de BV en je betaalt te weinig rente. In dat geval stelt de inspecteur dat je een dividenduitkering van je BV hebt gehad voor het deel van de rente dat je niet hebt betaald. Als je daarbij te kwader trouw bent, kun je naast de belastingheffing en heffingsrente ook een boete krijgen. Dan wordt de lening een hele dure aangelegenheid. Dus kortom, stel altijd een verdedigbare zakelijke rente vast. Ga in geval van twijfel in overleg met je belastingadviseur, deze kan je daarbij helpen.

« Ga terug...

* vereiste info
Disclaimer / AVG beleid