/ / Belasting-Tips.biz

Simpel belastingbesparen voor iedereen

DGA als werknemer in de loonheffing

Als dga (directeur grootaandeelhouder) moet je jezelf een gebruikelijk salaris toekennen. Dit hebben we al gezien in een eerder artikel. Deze regeling heeft tot gevolg dat je voor je eigen salaris een loonadministratie moet gaan aanleggen. Daarnaast geldt de loonbelasting ook voor jou.

Loonbelasting

De loonbelasting regelt de heffing over het salaris van een werknemer. Je BV is dan de inhoudingsplichtige en jij bent als dga de werknemer. Voelt dit wat raar? Dat kan, dat hebben veel mensen. Alleen de praktijk is nu eenmaal zo. De BV kan allerlei hoedanigheden aannemen ten opzichte van jou als dga. En in geval van de loonbelasting is dat dus als inhoudingsplichtige.

Als inhoudingsplichtige moet de BV zich aanmelden bij de Belastingdienst en een verzoek doen om een loonbelastingnummer uit te reiken. Door het verzoek neemt de Belastingdienst de BV op als belastingplichtig voor de loonbelasting. De BV zal iedere maand de loonheffing moeten gaan afdragen op aangifte.

En wat moet ik daarmee als dga?

Als je werknemer bent voor de loonbelasting dan kun je ook gebruik maken van de fiscale regeling van de loonbelasting. Zo kom je in aanmerking voor het toepassen van de werkkostenregeling, kun je een auto van de zaak krijgen en kun je een personeelslening afsluiten met je BV. Deze regelingen zijn te omslachtig om hier uitgebreid te bespreken. Wij raden je aan om de artikelen over deze onderwerpen in de gaten te houden. Daarmee kun je kijken of je al genoeg gebruik maakt van alle fiscale regelingen die jou ter beschikking staan.

Aangifteplicht

Als je BV inhoudingsplichtige is voor de loonbelasting, dan moet iedere maand de aangifte plaatsvinden. Na afloop van de maand, heeft de BV een maand de tijd om de aangifte in te dienen en de verschuldigde belasting af te dragen. Je krijgt geen aanslag van de Belastingdienst. Ben je te laat met betalen, dan zal de Belastingdienst direct boetes opleggen. Dus voorkom dat je te laat aangifte doet, want dat is zonde van je geld.

Heb je meerdere BV’s waarvoor je werkzaamheden verricht? Dan is het praktisch om via je holding je salaris te laten uitkeren. Dit voorkomt dat je in iedere BV een salarisadministratie moet gaan voeren. Je belastingadviseur kan je daar prima mee helpen.

« Ga terug...

* vereiste info
Disclaimer / AVG beleid