/ / Belasting-Tips.biz

Simpel belastingbesparen voor iedereen

Belastingtarief Erfbelasting en Schenkbelasting

Het belastingtarief van de erfbelasting en schenkbelasting wordt bepaald door de verwantschap die jij hebt met de erflater of schenker. Ontvang je een erfenis? Dan moet je eerst kijken welke relatie er was tussen jou en de overleden persoon. Dit bepaalt vervolgens het belastingtarief Successierecht wat je moet berekenen over jouw ontvangen erfenis. Voor een schenking geldt hetzelfde.

Belastingtarief

Het belastingtarief van de Erfbelasting en Schenkbelasting ziet er als volgt uit:

 • Ben jij partner of kind van de erflater of schenker? Dan heb je te maken met een laag tarief van 10% en een hoog tarief van 20%.
 • Ben jij een kleinkind van de erflater of schenker? Dan is het lage tarief 18% en het hoge tarief 36%.
 • Bij alle overige relaties is het lage tarief 30% en het hoge tarief 40%.
Schijven erf- en schenkbelasting

Tot een schenking of erfenis van € 123.248 (2018) betaal je het laag tarief. Boven het bedrag van € 123.248 betaal je het hoge tarief.

Het tarief voor een schenking of erfenis aan een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling, een goed doel) is 0%.

Vrijstelling Erfbelasting

Voor een erfenis gelden bepaalde vrijstellingen. De hoogte van de vrijstelling hangt af van wederom de relatie die je had met de overleden persoon. De volgende vrijstellingen voor erfbelasting gelden voor 2018:

 • Partner: € 643.194
 • Zieke en gehandicapte kinderen: € 61.106
 • Kinderen: € 20.371
 • Kleinkinderen: € 20.371
 • Ouders: € 48.242
 • Overig: € 2.147

Vrijstellingen Schenkbelasting

De Schenkbelasting kent andere vrijstellingen. De volgende vrijstellingen gelden in 2018:

 • Schenking van ouder aan kind: € 5.363
 • Schenking ouder aan kind eenmalig: € 25.731
 • Schenking ouder aan kind voor woning € 100.800
 • Schenking van iemand anders voor woning € 100.800
 • Schenking ouder aan kind voor studie: € 53.602
 • Overig: € 2.147

Berekenen Erfbelasting

Je kunt zelf uitrekenen hoeveel Erfbelasting je bent verschuldigd als je een bepaald bedrag aan erfenis ontvangt. Onderstaand voorbeeld neemt je aan de hand hoe je dit kunt doen.

De vrijstelling gaat af van de erfenis die jij krijgt. Stel je ontvangt een erfenis van € 150.000 van jouw vader. Dan moet je dit bedrag verminderen met de vrijstelling voor kinderen, te weten € 20.371. Dan resteert het bruto bedrag waarover jij Erfbelasting moet afdragen.

Rekenkundig komt de grondslag van de heffing uit op € 129.629. Over de eerste € 123.248 betaal je 10% Erfbelasting, dit komt neer op € 12.324. Over het meerdere € 129.629 minus € 123.248 = € 6.381. Over dit deel betaal je 20% Erfbelasting, € 1.276 om precies te zijn. De door jou verschuldigde Erfbelasting bedraagt in totaal € 12.324 + € 1.276 = € 13.600.

« Ga terug...

* vereiste info
Disclaimer / AVG beleid