/ / Belasting-Tips.biz

Simpel belastingbesparen voor iedereen

Wanneer ben je erfgenaam?

Bij overlijden van iemand krijg je te maken met het erfrecht. Het erfrecht bepaalt onder andere wie de erfgenaam is van de overleden persoon. Ook stelt het erfrecht bepaalde eisen aan de erfgenaam. In dit artikel komt het erfrecht aan de orde gaan wij in op wie erfgenaam is en wie niet. Let op dat het wettelijke erfrecht geldt als jij geen testament hebt. Via een testament kun je afwijken van het wettelijke systeem van erven.

Erfgenaam

Allereerst moet iedere erfgenaam op moment van overlijden van de persoon in kwestie, in leven zijn. Als je niet meer leeft, kun je ook niet erven. Alleen als een kind eerder overlijdt dan de ouder en zelf al kinderen heeft, dan kunnen zijn of haar kinderen in de plaats komen. Het erfrecht noemt dit plaatsvervulling.

Daarnaast regelt het erfrecht dat alleen bloedverwanten en de echtgenoot/partner (geregistreerd partner is ook goed) kunnen erven. Het gaat om de directe familie van de overledene die als erfgenaam in aanmerking komen volgens de wet.

Schoondochters, schoonzonen en zwagers zijn geen bloedverwant. Deze kunnen op grond van de wet niet erven. Heb je een samenlevingscontract? Dan erven jullie niet volgens de wet van elkaar. In deze gevallen is het absoluut noodzakelijk een testament op te stellen, als je natuurlijk wilt dat deze mensen wel erven van jou.

Tot slot stelt het erfrecht dat een erfgenaam niet “onwaardig” mag zijn te erven. Heb je een misdrijf begaan tegen de overledene, dan ben je onwaardig te erven en krijgt diegeen dus niets.

Groep van erfgenaam

Het erfrecht regelt dat erfgenamen erven in groepen. Als een erfenis openvalt, zal de notaris de groepen af moeten lopen. Als er in de eerste groep niemand is of niet meer leeft, dan gaat de notaris door naar de tweede groep. Uiteindelijk zijn er vier groepen.

  • echtgenoot/geregistreerd partner en kinderen
  • ouders, broers en zussen
  • grootouders
  • overgrootouders

Let op: is er een kind eerder overleden dan de ouder, dan moet je rekening houden met het fenomeen plaatsvervulling. De kinderen van dit vooroverleden kind treden als erfgenaam in de plaats.

Stiefkinderen zijn op grond van het wettelijke erfrecht geen erfgenaam. Wil je een stiefkind erfgenaam maken? Ook dan zul je de gang naar de notaris moeten maken om een testament op te laten stellen.

Echtgenoten erven alleen van elkaar zolang ze niet van tafel en bed zijn gescheiden. Heb je een testament gemaakt? In geval van echtscheiding of niet meer samen leven, moet je erom denken jouw testament te herzien. Doe je dit niet, dan is jouw ex partner nog steeds erfgenaam met alle gevolgen van dien!!!

Ben je erover aan het nadenken een testament op te stellen? Praat hier dan ook over met jouw belastingadviseur en notaris. Zij kunnen je helpen met de mogelijkheden die jij allemaal kunt opnemen in het testament.

« Ga terug...

* vereiste info
Disclaimer / AVG beleid