/ / Belasting-Tips.biz

Simpel belastingbesparen voor iedereen

Fiets van de zaak

Hoe je fiscaal moest omgaan met een auto van de zaak, dat was wel duidelijk. De wetgever heeft deze regeling al lang in de wet staan en over het algemeen levert de regeling weinig discussie op. De uitvoering van de regeling is wat anders. Hoe je moest omgaan met een fiets van de zaak, dat was niet duidelijk. Tot het belastingplan 2019.

Fiets van de zaak - fiscale regeling

Als je als werknemer een fiets van de werkgever kreeg, dan vormde dat een belastbaar voordeel uit je dienstbetrekking. De waarde van de fiets werd bijgeteld bij je loon en daarover moest je belasting betalen. Afhankelijk van de vraag wie de belasting voor zijn of haar rekening nam, wist je dan de belastinglast te berekenen.

Stelde de werkgever de fiets ter beschikking, net als een auto, dan kon je een hele ingewikkelde wijze volgen om het privé gebruik en het zakelijk gebruik te bepalen. In de praktijk was dit eigenlijk onmogelijk om te doen.

Belastingplan 2019 - fietsregeling

In het belastingplan 2019 laat de wetgever een nieuwe regeling voor de fiets van de zaak het licht zien. Vanaf 2020 kun je een bijtelling doen van 7% van de adviesprijs van de fiets. Dit vormt voor de werknemer een belastbaar voordeel uit de dienstbetrekking en verhoogt het brutoloon. De werkgever kan zonder grote fiscale risico’s een fiets ter beschikking stellen.

Voorbeeld fiets van de zaak

Heb je een fiets met een waarde van 1000 euro, dan is de bijtelling voor het privégebruik 7% maal dit bedrag. Voor bruto 70 euro rijd je als werknemer het hele jaar op de fiets van de zaak. Netto kost je dit als werknemer ongeveer 40 procent van 70 euro ofwel 28 euro per jaar. Per maand is dit netto 2,33 euro.

Als je de fiets gebruikt voor woon werk verkeer, dan is sprake van privégebruik en moet je daarvoor een bijtelling doen. Draag je als werknemer bij in de kosten, dan mag je deze bijdrage in mindering brengen op de bijtelling. De correctie kan overigens niet negatief worden.

In dit geval blijft de fiets dus eigendom van de werkgever. Als je als werknemer de fiets echt in bezit wilt hebben, zal je naar andere oplossingen moeten kijken. De werkkostenregeling biedt hiervoor een leuke speelruimte.

« Ga terug...

* vereiste info
Disclaimer / AVG beleid