/ / Belasting-Tips.biz

Simpel belastingbesparen voor iedereen

Wanneer ga jij fiscaal de grens over?

Als onderdeel van Europa kennen wij al jaren geen landsgrenzen meer. Een paspoortcontrole kom je tot aan de grens van Rusland niet meer tegen. Werken, studeren of wonen in het buitenland is daarom voor veel mensen geen uitzondering. En geef toe; wie wil er niet een buitenlandervaring hebben?

Toch loop je bij een dergelijke buitenlandervaring al snel tegen fiscale grenzen aan. Je kan namelijk te maken krijgen met dubbele belastingheffing. Om dit te voorkomen raadpleeg je voor de loonbelasting of de inkomstenbelasting het belastingverdrag met het desbetreffende land, of als die er niet is, het eenzijdig Besluit voorkoming dubbele belasting 2001.

Werken in het buitenland

In de praktijk komen de volgende situaties vaak voor:

  • Detachering naar het buitenland
  • Wonen in Nederland en werken voor een buitenlandse werkgever

Deze verschillende situaties geven ook verschillende uitkomsten. Wij geven je daarom een korte uitleg over deze situaties op grond van het OESO modelverdrag. Dit modelverdrag geeft de basis weer van de belastingverdragen die Nederland heeft gesloten met andere landen. Zit jij in een buitenland situatie? Dan raden wij je aan deze altijd met een belastingadviseur te overleggen.

Werking OESO Modelverdrag

Het OESO modelverdrag geeft aan dat het land waar je inwoner (lees: Nederland) bent het recht heeft om belasting te heffen over jouw salaris als je aan de volgende voorwaarden voldoet:

  • Je verblijft in een periode van 12 maanden of kalenderjaar korter dan 183 dagen in het land waar je werkt;
  • Jouw salaris wordt betaald door of namens een werkgever die niet in het land is gevestigd waar de werkzaamheden worden verricht;
  • Jouw salaris komt niet ten laste van een vaste inrichting (lees: vestiging) die jouw werkgever in het land heeft waar jij de werkzaamheden verricht.

Voldoe je aan alle 3 voorwaarden? Dan heeft Nederland het recht om over jouw salaris belasting te heffen. Ben je werkzaam aan boord van een schip of vliegtuig? Dan gelden weer andere regels.

Detachering naar het buitenland

Stel je nou eens voor: je bent in loondienst van een in Nederland gevestigd bedrijf en je werkgever heeft een mooie klus in Frankrijk aangenomen. Jij bent degene die deze klus in Frankrijk gaat verrichten op basis van detachering. Je verblijft in een periode van 12 maanden 182 dagen in Frankrijk. Waar is jouw inkomen dan belast? In Nederland of in Frankrijk?

Jij verblijft minder dan 183 dagen in Frankrijk. Daarnaast is jouw werkgever niet in Frankrijk gevestigd en wordt jouw salaris ook niet doorberekend aan een vaste inrichting in Frankrijk. Jij voldoet aan alle 3 voorwaarden uit het OESO modelverdrag en Nederland heeft in deze situatie het recht om over jouw salaris belasting te heffen.

Wonen in Nederland en werken voor een buitenlandse werkgever

Omdat het Franse bedrijf waar je naartoe bent uitgezonden ontzettend tevreden is met de werkzaamheden die je voor hen verricht, willen ze eigenlijk wel dat je blijft. Je neemt ontslag bij je Nederlandse werkgever en komt in loondienst bij het Franse bedrijf. In eerste instantie verricht je al je werkzaamheden in Frankrijk. Welk land heft belasting over jouw salaris? Nederland of Frankrijk?

Omdat je werkt voor een bedrijf gevestigd in Frankrijk en je daar al jouw werkzaamheden verricht, is er zeer waarschijnlijk geen sprake van een vast inrichting waar jouw salaris aan wordt doorberekend. In deze situatie heeft Frankrijk het recht om over jouw salaris belasting te heffen.

Je ziet hoe complex de internationale regelgeving is als je kiest om in het buitenland te gaan werken. Het is daarom verstandig om in deze situaties een belastingadviseur te raadplegen over waar jouw salaris is belast en waar je sociaal verzekerd bent. Ook waar jij sociaal verzekerd bent, kun je lezen op onze website.

« Ga terug...

* vereiste info
Disclaimer / AVG beleid