/ / Belasting-Tips.biz

Simpel belastingbesparen voor iedereen

Waar woon ik fiscaal?

Wat maakt het uit waar je woont is een logische vraag. Maar voor de fiscale wet is dat wel een heel belangrijk uitgangspunt. In de huidige internationale samenleving willen alle landen een graantje meepikken van de inkomsten. Als iets de grens overgaat, dan botsen de belangen tussen de landen. Internationaal gelden afspraken welk land dan mag heffen en welk land niet. Dat start allemaal bij de vraag waar jij woont. Daarom dat dit een belangrijk onderwerp is voor als jij de grens over gaat.

Woonlandbeginsel

Fiscaal sluiten veel landen aan bij het woonlandbeginsel. Nederland heft bij jou belasting als je hier woont. Dan ben jij voor Nederlandse begrippen belastingplichtig voor al je inkomen, waar ook ter wereld je dat inkomen hebt verdiend.

Andere landen hanteren dit zelfde principe. Als jij een woonplaats in België en in Nederland hebt, dan willen beide landen jou gaan belasten voor je volledige inkomen. En dat is niet de bedoeling, want dat leidt tot dubbele heffing. Dan speelt de vraag waar je fiscaal woont.

Wanneer leidt dit tot problemen?

Vaak zal de woonplaats van iemand duidelijk zijn. Het merendeel heeft maar 1 woonplaats. Maar als jij in Nederland en België werkt, dan krijgen beide landen fiscaal belang bij jou. België wil heffen omdat je daar een inkomen hebt en Nederland wil het ook omdat je hier een inkomen hebt. Tja, en dan ….

Beoordelen woonplaats

In dat geval komt het erop aan waar je fiscale woonplaats is. Waar je fiscaal woont, is een hele feitelijke beoordeling. Als je zowel in Nederland als België een woning hebt, dan komt de vraag op waar jij het middelpunt van je sociale leven hebt.

In principe geldt steeds dat jij daar woont waar jij dagelijks naar terugkeert. Daar waar jij je krant laat bezorgen, je dokter hebt, je auto wegbrengt, je gezin woont en je kinderen naar school gaan. Dit kan af en toe tot moeilijke discussies leiden. In de praktijk geeft daar waar je staat ingeschreven vaak de doorslag, tenzij je bewust de boel besodemietert.

Wat lost de woonplaats nu op?

Als duidelijk is dat jij in Nederland woont en slechts voor een deel werkt in België, dan volgt daaruit hoe jij fiscaal om moet gaan met je verplichtingen. In België ben je een buitenlands belastingplichtige. Dat betekent dat je alleen belasting betaalt over je inkomen in Belgie. Voor Nederland ben je een binnenlands belastingplichtige. Nederland behandelt jou als inwoner en belast in beginsel je volledige wereldinkomen, dus je inkomen uit Nederland en België.

En dan volgt uit het verdrag ter voorkoming van dubbele belasting welk land daadwerkelijk het recht heeft om belasting te heffen. In dit geval zal België waarschijnlijk mogen heffen over jouw salaris in België en geeft Nederland jou voor het inkomen uit België een voorkoming van belasting. En op die manier betaal je geen dubbele belasting over hetzelfde inkomen. Woon je in België en werk je in Nederland, dan geldt waarschijnlijk het tegenovergestelde.

Kortom, fiscaal kan het zeer belangrijk zijn om je woonplaats vast te stellen. Vraag daarvoor een belastingadviseur om raad, aangezien er nog veel meer gevolgen aan internationaal werken kunnen zitten. En de gevolgen hangen weer af van je persoonlijke omstandigheden. Maatwerk is dan onmisbaar.

« Ga terug...

* vereiste info
Disclaimer / AVG beleid