/ / Belasting-Tips.biz

Simpel belastingbesparen voor iedereen

Hoe werkt de giftenaftrek?

Als je een gift doet aan een goed doel, kun je onder voorwaarden de giftenaftrek inkomstenbelasting claimen. Zoals bij alle aftrekposten, stelt de wetgever daaraan een aantal belangrijke eisen. Wil je een gift doen, houd dan deze voorwaarden er eens bij. Wellicht dat je door iets anders om te gaan met je giften, meer fiscaal voordeel haalt.

Giftenaftrek inkomstenbelasting

Een gift aan een van de volgende instellingen komt in aanmerking voor aftrek:

  • een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI status)
  • een culturele ANBI
  • steunstichting SBBI

Jouw gift is alleen aftrekbaar als je geen tegenprestatie krijgt voor je geld. Betaal je bijvoorbeeld geld aan een stichting en ontvang je een mooi boek daarvoor, dan is er geen sprake van een gift. Dit is ook de reden waarom je maandelijkse steun aan bijvoorbeeld de Postcode Loterij niet onder de aftrek van giften valt.

Je moet verder aan kunnen tonen dat je het geld daadwerkelijk in het jaar hebt betaald. Dit kan heel simpel door een bankafschrift over te leggen waarop de betaling staat. Verder moet het bedrag van de gift binnen bepaalde drempels vallen. Je neemt je verzamelinkomen voor de toepassing van de persoonsgebonden aftrek en daarvan bereken je 1 procent met een minimum van 60 euro. Dit is de ondergrens, alleen het meerdere boven dit bedrag leidt tot aftrek in de aangifte inkomstenbelasting.

Dezelfde berekening voer je uit voor het maximumbedrag, maar dan neem je 10 procent van je verzamelinkomen. Het meerdere boven dit bedrag leidt niet meer tot een aftrek.

Hoe weet u of u een gift aan een ANBI doet?

Op de site van de Belastingdienst (Check status ANBI) kun je nagaan of het goede doel voldoet aan de eisen om het bedrag in aftrek te mogen brengen. Verder kun je op de site van de stichting ook zien of een goed doel daaraan voldoet. Ieder goed doel met een ANBI status moet dit op de site tonen.

Gift aan een culturele ANBI

Je mag een gift aan een culturele ANBI meenemen voor 1,25 het bedrag van de gift. Schenk je 1.000 euro, dan mag je 1.250 euro in aftrek brengen als gift. Dit mag je tot maximaal 5.000 euro doen. De maximale verhoging van uw giftenaftrek inkomstenbelasting is dus 1.250 euro (5.000 euro maal 25 procent).

« Ga terug...

* vereiste info
Disclaimer / AVG beleid