/ / Belasting-Tips.biz

Simpel belastingbesparen voor iedereen

Hypotheekrenteaftrek

Als je fiscaal spreekt over de eigen woning, dan denkt iedereen meteen aan de hypotheekrenteaftrek. De aftrek van hypotheekrente is de laatste jaren veel in het nieuws geweest. Inmiddels begint iedereen te wennen aan het idee dat deze aftrekpost fiscaal zal komen te vervallen. Het is alleen de vraag in welke mate de renteaftrek komt te vervallen en in welk tempo. Maar dat er iets gaat gebeuren, dat is wel duidelijk.

Beperking hypotheekrenteaftrek[h]

Misschien is het je ontgaan, maar in de afgelopen jaren heeft de wetgever al een aantal beperkingen doorgevoerd op de fiscale aftrek van hypotheekrente voor de eigen woning. Zo is de aftrek in 2001 al beperkt in tijd. Iedere hypotheek vanaf 2001 valt nog 30 jaar onder de regeling van rente aftrek. Na 30 jaar zal de renteaftrek niet langer mogelijk zijn. Deze regeling geldt ook voor mensen met een hypotheek van voor 2001. Ook zij kunnen vanaf 2001 nog maximaal 30 jaar de rente aftrekken.

Een andere maatregel is de bijleenregeling. Vanaf 2004 geldt dat je de winst op je woning geacht moet herinvesteren in de nieuwe woning. Als je de woning toch financiert en de winst ergens anders voor gebruikt, dan heb je geen recht op renteaftrek voor de financiering van dit deel.

In 2012 komt er weer een regeling bovenop. Vanaf dat moment moet iedere nieuwe lening voor de woning in maximaal 30 jaar annuïtair afgelost zijn. De aflossingsvrije hypotheek heeft de wetgever daarmee vakkundig de nek omgedraaid.

Kortom, de wetgever is al druk bezig geweest met het doorvoeren van beperkingen in de hypotheekrenteaftrek.

[h]Wat kun je nu wel aftrekken aan hypotheekrente?

Op dit moment kun je de rente die verband houdt met de aanschaf, verbetering of onderhoud van je woning aftrekken. In het merendeel van de gevallen zal dit een hypothecaire lening zijn. Maar als je de verbouwing leent van een bank via een persoonlijke lening of financiert via familie, dan mag je die rente ook in aftrek brengen. Je moet dan wel de inspecteur kunnen laten zien dat die lening is aangegaan voor de woning.

« Ga terug...

* vereiste info
Disclaimer / AVG beleid