/ / Belasting-Tips.biz

Simpel belastingbesparen voor iedereen

Kapitaalverzekering Box 3

Als je een kapitaalverzekering hebt afgesloten, is de hoofdregel dat je deze meeneemt in Box 3. Alleen in uitzonderlijke situaties kun je de kapitaalverzekering in Box 1 onderbrengen. Maar door de vele regime wijzigingen in de afgelopen 15 jaar, is het soms lastig door de bomen het bos te zien. De kapitaalverzekering Box 3 vraagt daarom voortdurend aandacht.

Kapitaalverzekering Box 3

In beginsel zijn alle kapitaalverzekeringen belast in Box 3. In de volgende gevallen geldt op de hoofdregel een uitzondering en hoort de polis thuis in Box I:

  • Kapitaalverzekering met een koppeling aan de Eigen Woning (Box I);
  • Kapitaalverzekering afgesloten bij de eigen BV (Box I); en
  • Kapitaalverzekeringen die op 01-01-2001 niet onder het oude regime tot een belastingvrije uitkering konden leiden (Box I).

Alle drie genoemde kapitaalverzekeringen leiden bij uitkering tot belastingheffing in Box I.

Waarover vindt belastingheffing plaats bij uitkering van een kapitaalverzekering in Box I?

Zodra een kapitaalverzekering in Box I tot uitkering komt, is het rentebestanddeel in de uitkering belast. Kortom, het is zaak om te weten wat je hebt betaald aan premie voor de polis in Box I. Slechts een positief verschil tussen uitkering en de premiebetaling leidt tot belastingheffing.

Moet je deze Box I polis meenemen in je belastinggrondslag in Box III?

Nee, zodra een kapitaalverzekering in Box I thuishoort, maakt de waarde van de polis geen deel meer uit van je Box III vermogen.Je betaalt geen vermogensrendementsheffing over de waarde van de kapitaalverzekering.

Vrijstelling Box 3 kapitaalverzekering

In Box 3 gelden vrijstellingen, zo ook voor kapitaalverzekeringen. Afhankelijk van je soort kapitaalverzekering is de vrijstelling anders.

Heb je een kapitaalverzekering van voor 14 september 1999?

De vrijstelling in Box III bedraagt € 123.428 per persoon. Heb je een fiscaal partner, dan mag je deze vrijstelling maal twee doen. Deze vrijstelling geldt per persoon, niet per polis. Heb je meerdere polissen van voor de genoemde datum, dan moet je de waarde van de polissen bij elkaar optellen. Op dat bedrag breng je vervolgens de vrijstelling in mindering.

Heb je een kapitaalverzekering van na 14 september 1999 in Box III?

De vrijstelling is alleen de algemene vrijstelling voor belastingvrij vermogen in Box III. Heb je al meer vermogen zonder de waarde van de kapitaalverzekering? Dan is de waarde van de kapitaalverzekering dus belast.

« Ga terug...

* vereiste info
Disclaimer / AVG beleid