/ / Belasting-Tips.biz

Simpel belastingbesparen voor iedereen

Gebruikelijkloonregeling directeur grootaandeelhouder

Als dga loop je tegen de gebruikelijkloonregeling aan. Zodra je als dga werkzaamheden gaat verrichten voor je eigen BV, komt dit om de hoek kijken. Deze regeling kent veel uitzonderingen. Daarom werken wij deze regeling eens stapsgewijs voor je uit.

Hoofdregel gebruikelijkloonregeling

De hoofdregel luidt dat iedere dga zichzelf in basis een inkomen moet laten uitbetalen van 45.000 euro per jaar (2018). Of je parttime werkt of opstart maakt niet uit voor deze regel. Dit loon geldt voor iedere dga.

Wanneer kan het salaris minder zijn dan de norm?

Soms is het niet redelijk dat je dit loon moet uitbetalen. Als jij vindt dat het loon minder dan dit bedrag van 45.000 euro moet zijn, heb jij de bewijslast. Jij moet aannemelijk maken aan de Belastingdienst waarom het salaris minder zou moeten zijn. Daarbij kun je de vergelijking maken wat je verdient als je dezelfde werkzaamheden voor een willekeurige baas uitvoert. Slaag je in deze bewijslast, dan kan het salaris dus minder zijn dan 45.000 euro.

Wanneer kan het salaris meer zijn dan de norm?

Als jouw werkzaamheden normaal meer zouden opbrengen dan 45.000 euro, dan mag de inspecteur stellen dat het gebruikelijk loon omhoog moet. Daarbij kan de inspecteur de vergelijking maken met een vergelijkbare dienstbetrekking. Als het salaris daar 100.000 euro is, dan moet jouw salaris als dga minimaal 75 procent van dit bedrag zijn. Dus jouw gebruikelijk loon is dan tenminste 75.000 euro per jaar.

Meestverdienende werknemer

Bij het vaststellen van je eigen salaris, heb je ook nog te maken met je werknemers. Als jij een werknemer in dienst hebt en die verdient bijvoorbeeld 85.000 euro dan mag jij als dga niet onder dit bedrag zitten. Alleen als je een werknemer hebt die iets speciaals kan en daarom meer verdient dan jij, kan een uitzondering zijn op deze regel. In de praktijk komt dit weinig voor en is het altijd verstandig het overleg met de inspecteur van de Belastingdienst op te zoeken.

En wat als ik het lekker niet doe?

Je kunt de neiging hebben om te denken dat jij je niet aan deze regeling hoeft te houden. Hoewel dit begrijpelijk is, houd er rekening mee dat de inspecteur dan heel vervelend kan gaan doen. Hij kan 5 jaar terug in de tijd met belastingheffing over jouw salaris, kan rente en boete opleggen en kan zelfs strafvervolging inzetten. Kortom, overleg in geval van twijfel met je belastingadviseur en zoek het overleg op. Dat voorkomt een hoop ellende.

« Ga terug...

* vereiste info
Disclaimer / AVG beleid