/ / Belasting-Tips.biz

Simpel belastingbesparen voor iedereen

Ondernemersbegrip inkomstenbelasting

Als ondernemer voor de inkomstenbelasting draag je inkomstenbelasting af over je winst. Daarbij krijg je als ondernemer een aantal zeer aantrekkelijke aftrekposten. Maar om ondernemer te zijn voor de inkomstenbelasting, moet je wel eerst aan een aantal voorwaarden voldoen.

Ondernemer

Je bent ondernemer voor de inkomstenbelasting als je voldoet aan de volgende voorwaarden:

 • Je drijft voor eigen rekening en risico een onderneming;
 • Je bent rechtstreeks aansprakelijk voor de verbintenissen van de onderneming

Beide vereisten zien erop dat je zelf een onderneming moet drijven. Je moet aansprakelijk zijn voor de gevolgen van jouw beslissingen als ondernemer. Dit is alleen het geval als je aansprakelijk bent voor eventuele schulden van de onderneming, ook in het geval je failliet gaat.

Drijf je een onderneming voor rekening van een ander, dan voldoe je niet aan het ondernemingsbegrip van de inkomstenbelasting. In dat geval kom je niet voor de ondernemersfaciliteiten in aanmerking.

Ondernemer voor de Belastingdienst

De Belastingdienst vindt het interessant om te kijken of je ook echt ondernemer bent. Je hebt veel mensen gehad die met een hobby in aanmerking probeerden te komen voor de ondernemersfaciliteiten. Dat vond de Belastingdienst niet leuk en heeft zich daar met succes tegen verzet. Op dit moment geldt dat je ook daadwerkelijk naar buiten toe moet optreden, met derden moet handelen, aan je marketing moet werken, inschrijven bij de Kamer van Koophandel enzovoorts.

Als je maar genoeg naar buiten toe optreedt, dan kan de Belastingdienst niet anders dan je toelaten als ondernemer. Het vraagt wel om de juiste inzet van jou als ondernemer. Twijfel je? Zoek dan hulp bij een goede belastingadviseur. Deze kan je altijd verder helpen.

Ondernemersfaciliteiten

Als je een ondernemer bent, kun je in aanmerking komen voor de ondernemersfaciliteiten van de inkomstenbelasting. Voor een aantal ondernemersfaciliteiten kom je in aanmerking als je voldoet aan het zogenaamde urencriterium. Je voldoet aan het urencriterium als je voldoet aan de volgende voorwaarden:

 • Je besteedt ten minste 1225 uur per jaar aan je onderneming; en
 • Je besteedt ten minste 50% van je tijd aan de onderneming; of
 • Je hebt in de afgelopen 5 jaar ten minste één keer niet de zelfstandigenaftrek toegepast.

Welke ondernemersfaciliteiten zijn er

Er staan in de inkomstenbelasting meerdere faciliteiten voor ondernemers. Voor sommige faciliteiten hoef je alleen maar ondernemer te zijn, voor andere faciliteiten moet je zowel ondernemer zijn als voldoen aan het urencriterium.

 • MKB winstvrijstelling
 • Zelfstandigenaftrek
 • Startersaftrek
 • Investeringsaftrek
 • Willekeurige afschrijving
 • Fiscale oudedagsreserve (FOR)

De verschillende faciliteiten beschrijven wij in een ander artikel.

« Ga terug...

* vereiste info
Disclaimer / AVG beleid