/ / Belasting-Tips.biz

Simpel belastingbesparen voor iedereen

Onderneming voor de inkomstenbelasting

We zagen al eerder dat je een ondernemer moet zijn voor de inkomstenbelasting. Nu stellen wij aan de orde of er wel sprake is van een onderneming. Ook dit kan de Belastingdienst ter discussie stellen als de inspecteur het niet eens is met jouw status als ondernemer. De inspecteur wil alleen echte ondernemers met echte ondernemingen toelaten. Deze maken aanspraak op een aantal aanzienlijke faciliteiten en belastingkortingen. Daarom dat deze onderwerpen interessant zijn voor iedereen die een onderneming wil starten of heeft.

Wat is een onderneming?

Een onderneming is volgens de rechtspraak een organisatie van arbeid en/of kapitaal, die is gericht op deelname aan het economisch verkeer met het oogmerk om er duurzaam opbrengsten uit te krijgen. Dit uitgangspunt geldt nog steeds als toetsing voor de inspecteur.

Een organisatie van arbeid en kapitaal is het eerste onderdeel van de definitie. Dit is in de praktijk eigenlijk nooit een issue. Je hebt al vrij snel iets van een organisatie staan. Een laptop en een mobiel kan al voldoende zijn om aan dit deel van de eis te voldoen. Het hangt in de praktijk er dus vanaf wat je gaat doen en wat je daarvoor nodig hebt.

Het richten op deelname aan het economisch verkeer is een ander deel van de definitie. Dit kan in de praktijk tot de nodige discussie leiden. Als jij als kapper alleen je eigen familie knipt, dan voldoe je niet aan deze eis. Je moet je daadwerkelijk richten op derden om te kunnen spreken van een onderneming. Als je een hobby uitoefent, dan zal de inspecteur dit deel van de definitie aangrijpen om jouw onderneming in twijfel te trekken. Bij een hobby zal je namelijk niet snel deelnemen aan het economisch verkeer. Op deze manier kan de inspecteur jou de toegang tot de ondernemersfaciliteiten ontzeggen en jouw belastingvoordeel hiervan.

Tot slot geldt nog als eis dat er sprake moet zijn van een oogmerk om duurzaam opbrengsten te krijgen uit je activiteiten. De rechtspraak is zover doorontwikkeld dat dit een objectieve eis is. Het gaat er helaas niet om wat jij beoogt, maar of een willekeurige derde met dezelfde activiteit ook winst zou denken te kunnen halen. Ook dit heeft een aantal keer de inspecteur geholpen om een verlieslatende activiteit buiten de ondernemersfaciliteiten in de inkomstenbelasting te houden.

Onderneming?

Als een inspecteur pas na drie of vier jaar gaat kijken of je ook echt een onderneming hebt, dan kan de inspecteur rustig nog teruggaan in de tijd en alles terugdraaien. Dit betekent dat jij je genoten ondernemersfaciliteiten weer moet terugbetalen. In zo’n geval is het fijn als je samen met je belastingadviseur de inspecteur dit onmogelijk maakt.

Kortom, wil je als ondernemer met je onderneming in aanmerking komen voor de ondernemersfaciliteiten, dan moet je een aantal stappen zetten. Twijfel je of heb je vragen over je eigen onderneming? Neem dan gerust contact op met je belastingadviseur om je bij te staan.

« Ga terug...

* vereiste info
Disclaimer / AVG beleid