/ / Belasting-Tips.biz

Simpel belastingbesparen voor iedereen

Overige wijzigingen ondernemers

Het belastingplan 2019 heeft nog meer in petto voor de ondernemer. Hieronder tref je de overige wijzigingen aan die jou als ondernemer raken.

Verkorting voorwaartse verliesverrekening

Het voorwaarts verrekenen van verliezen in box 2 van de inkomstenbelasting en in de vennootschapsbelasting is per 1 januari 2019 beperkt tot 6 jaar (2025) in plaats van 9 jaar. Heb je een verlies van voor 2019? Dan geldt nog de oude verliesverrekeningstermijn van 9 jaar (2027). Om negatieve effecten (voortijdige verliesverdamping) te voorkomen komt er een overgangsregeling.

FBI mag niet meer direct in onroerend goed beleggen

Een fiscale beleggingsinstelling mag vanaf 2020 niet meer direct in onroerend goed beleggen dat is gelegen in Nederland. Beleggen in buitenlands onroerend goed en indirect beleggen in onroerend goed gelegen in Nederland blijft nog wel mogelijk.

Kleine ondernemersregeling BTW

Voor kleine ondernemers met een omzet lager dan 20.000 euro per jaar geldt vanaf 2020 een keuze voor een vrijstelling van de btw. Dit betekent dat als jij voor deze vrijstelling in aanmerking komt geen btw in rekening brengt aan afnemers en geen btw kunnen terugvragen. Deze ondernemers hoeven dan niet te voldoen aan de administratieve lasten zoals het doen van btw aangiften. Deze regeling geldt niet alleen voor ondernemers in de inkomstenbelasting, maar ook voor rechtspersonen zoals BV’S. Let op! Deze regeling is optioneel en afhankelijk van de keuze die jij maakt.

Belastingheffing over hoge rekening courantschulden

In de miljoenennota is opgenomen dat over schulden tussen de Dga en de eigen BV van 500.000 euro of hoger een heffing plaatsvindt in box 2. In het belastingplan is hier niets over opgenomen en waarschijnlijk neemt het kabinet deze regeling mee in het belastingplan voor 2020.

Afschaffing dividendbelasting

In 2020 wordt de dividendbelasting afgeschaft. Hiervoor komt een bronheffing in de plaats. Dit betekent dat Nederlandse bedrijven onbelast dividend kunnen uitkeren aan hun aandeelhouders in het buitenland.

Voor jou als dga betekent dit niet dat je minder belasting betaalt over je dividenduitkering. Deze uitkering uit de BV blijft belast tegen het box 2 tarief van 25 procent en hoger.

« Ga terug...

* vereiste info
Disclaimer / AVG beleid