/ / Belasting-Tips.biz

Simpel belastingbesparen voor iedereen

Bestaan er nog specifieke aftrekposten in de inkomstenbelasting?

Anno 2018 heeft de wetgever veel aftrekposten geschrapt. Als particulier heb je nog weinig mogelijkheden om echt een belastingvoordeel te ontvangen. Toch bestaan er nog wel wat kansen. Welke? Lees snel verder en ontdek de mogelijkheden.

Persoonsgebonden aftrek

Onder de noemer persoonsgebonden aftrek kun je nog een aantal zaken aftrekken in je aangifte inkomstenbelasting. Welke dat zijn:

  • Uitgaven voor onderhoudsverplichtingen
  • Uitgaven voor specifieke zorgkosten
  • Weekenduitgaven voor gehandicapten
  • Scholingsuitgaven
  • Uitgaven voor monumentenpanden
  • Aftrekbare giften

Deze posten vallen allemaal onder de noemer persoonsgebonden aftrek. Deze aftrek kan in je aangifte nooit tot een verlies leiden. In dat geval zal de inspecteur een beschikking geven waarin staat hoeveel aftrek je nog hebt. Dit bedrag mag je in een volgend jaar weer meenemen. Op die manier mis je geen aftrek.

Volgorde van verrekenen

De wet schrijft voor in welke volgorde je de persoonsgebonden aftrek mag verrekenen met je aangifte inkomstenbelasting. Deze volgorde is dwingend/

Allereerst mag je de aftrek verrekenen met je inkomen in Box 1. Dit mag nooit verder dan tot nul plaatsvinden. Heb je een bedrag over?

Dan ga je naar Box 3 toe. Deze box kent een tarief van 30% en daarmee is de aftrek naar een hoger tarief aldus de wetgever. Ook hier kan de persoonsgebonden aftrek niet verder dan tot nihil. Heb je een bedrag over?

Dan ga je tot slot naar Box 2 toe. Daar kun je de aftrek verrekenen voor zover je inkomen uit deze box hebt. Ook nu geldt weer dat je nooit verder kan dan nul. Heb je geen inkomen in Box 2? Dan kun je niets verrekenen.

Als er dan nog een bedrag resteert, dan stelt de inspecteur vast welk bedrag dat is. Dit bedrag kun je meenemen naar de volgende jaren, zoals wij eerder lieten zien.

Heb je een fiscaal partner?

Als je een fiscaal partner hebt, dan mag je de persoonsgebonden aftrek verdelen tussen jullie beiden. In dat geval kun je dus meteen meer verrekenen en heb je sneller je voordeel te pakken.

Vervolg

Aangezien elke post onder de persoonsgebonden aftrek eigen regels kent, gaan wij deze posten apart behandelen. Bekijk daarom snel welke posten voor jou interessant zijn.

« Ga terug...

* vereiste info
Disclaimer / AVG beleid