/ / Belasting-Tips.biz

Simpel belastingbesparen voor iedereen

Wat is schenken op papier?

Je weet waarschijnlijk wel wat een schenking inhoudt. Een schenking is een gift die je aan iemand doet zonder dat daar een tegenprestatie tegenover staat. Vaak ontvang je deze schenking in contanten, maar het kan ook de vorm hebben van een roerende zaak zoals bijvoorbeeld een schilderij. Toch zijn er meerdere manieren om iemand iets te schenken. Heb jij al eens nagedacht over het schenken van jouw vermogen op papier?

Schenken op papier

Met een schenking op papier doe je een schenking aan bijvoorbeeld jouw kinderen zonder dat jouw geld daadwerkelijk jouw vermogen verlaat.

Voorbeeld: Jij wilt 50.000 euro schenken aan jouw kind, maar je wilt nog wel over het geld kunnen beschikken. Bij een schenking op papier kan dit. Je maakt namelijk het geld niet over op de bankrekening van jouw kind. Het geld blijft op jouw bankrekening staan. Een schenking op papier moet je wel vastleggen via een notaris. De notaris stelt een akte op waarin de schenking wordt bekrachtigd. Over deze schenking dien je wel direct schenkbelasting te betalen, ondanks dat jij het geld niet daadwerkelijk overmaakt aan jouw kind.

Hoe werkt de schenking op papier uit in je belastingaangifte?

Doordat jij geld hebt geschonken aan jouw kind, maar deze het geld niet heeft ontvangen heb jij een schuld aan jouw kind. Deze schuld moet jij meenemen in Box 3 van jouw aangifte inkomstenbelasting.

Omdat jij een schuld hebt aan jouw kind, heeft jouw kind een vordering op jou. Dit betekent dat jouw kind de vordering moet meenemen in Box 3 van zijn of haar aangifte inkomstenbelasting. Voor hem of haar verhoogt dit het vermogen. Daarbij kunnen gevolgen optreden voor toeslagen en uitkeringen. Overleg daarom altijd met je kind wat de exacte gevolgen zijn en laat je daarover voorlichten.

« Ga terug...

* vereiste info
Disclaimer / AVG beleid