/ / Belasting-Tips.biz

Simpel belastingbesparen voor iedereen

Kan ik twee eigen woningen hebben?

Af en toe komt het voor dat je twee woningen hebt. Dit kan bijvoorbeeld komen doordat je een huis koopt voordat je je huidige woning hebt verkocht. Ook kun je gaan samenwonen met iemand die al een woning heeft en jij ook. Dan zit je opeens met twee eigen woningen. En dan?

Fiscale regeling twee woningen

De fiscale wetgeving regelt de situaties waarin twee woningen kunnen voorkomen. De basisregel luidt steeds dat je in beginsel maar 1 eigen woning kunt hebben. Alleen als de wet een situatie uitzondert, dan kun je meerdere eigen woningen hebben. Hieronder geven wij kort weer in welke situaties een uitzondering wordt gemaakt door de wet.

Leegstand voor verkoop[h]

Als je een woning hebt die leeg staat in afwachting van verkoop, dan kun je maximaal 4 jaar in aanmerking komen voor dubbele aftrek van rente. Dit tel je als het jaar waarin je zit en de drie voorafgaande jaren. Koop je de nieuwe woning in december van een jaar, dan snij je jezelf in de vingers. De regeling gaat namelijk uit van kalenderjaren.

Voorbeeld: Als je in december 2017 de woning hebt gekocht en bent gaan bewonen, dan telt 2017 als heel jaar mee. Dan heb je nog 2018, 2019 en 2020 voor dubbele aftrek van hypotheekrente over. Vanaf 1 januari 2021 gaat de oude woning over naar Box 3 met alle fiscale gevolgen van dien.

[h]Leegstand bij aanbouw

Een nieuw te bouwen woning telt ook als eigen woning mee. Deze woning staat nog leeg gedurende de bouwperiode. In principe kom je dan niet in aanmerking voor de fiscale regeling zoals we hebben gezien. De wet stelt deze situatie expliciet aan de orde en geeft je toch de toegang tot de fiscale voordelen met twee woningen.

Ook hier geldt het jaar van start plus de drie daarop volgende jaren als termijn waarbinnen je dubbele woningen kunt hebben. Wederom geldt dat je fiscaal dus beter in januari van een jaar kunt starten met de nieuwe woning in plaats van december.

Bewijspositie

Let op dat jij als belastingplichtige aannemelijk moet maken dat één van de uitzonderingen op je van toepassing is. In geval van leegstand voor verkoop dien je aannemelijk te maken dat de woning echt bestemd is voor de verkoop. Laat je een huurder erin wonen, dan is het jammer. Dan kom je niet in aanmerking voor dubbele aftrek.

Overleg bij twijfel altijd met een fiscalist over jouw situatie. Bij twijfel kun je dan altijd de belastingdienst verzoeken om een standpunt.

« Ga terug...

* vereiste info
Disclaimer / AVG beleid