/ / Belasting-Tips.biz

Simpel belastingbesparen voor iedereen

Tweede woning Box 3 vermogen?

Als je de gelukkige eigenaar bent van meerdere woningen, dan is het altijd de vraag hoe je deze woningen moet meenemen in jouw aangifte inkomstenbelasting. Het fiscale regime van de eerste woning Box 1 en de tweede woning Box 3 verschilt namelijk nogal.

Tweede woning en het Box 3 regime

Als je een tweede woning in Box 3 bezit, dan heb je te maken met belastingheffing over vermogen. Dit heet de vermogensrendementsheffing. In de aangifte inkomstenbelasting neem je het saldo van de tweede woning mee waarop geen schuld zit. Je mag namelijk de financieringsschuld op jouw tweede woning in Box 3 aftrekken van de bezittingen. Per saldo resteert de grondslag voor de vermogensrendementsheffing. Over deze grondslag betaal je vervolgens belasting.

Huuropbrengsten pand Box 3

Als je jouw tweede woning verhuurt en de woning zit in Box 3, dan is de huuropbrengst van deze woning onbelast. Daar staat weer tegenover dat je de rente op bijvoorbeeld de financiering van de vakantiewoning of de tweede woning niet kunt aftrekken van je inkomsten.

Belastingdruk tweede woning Box 3

De belastingdruk in Box 3 is verdeeld over 3 schijven. Deze schijven bepalen jouw fictieve rendement waar jij vervolgens 30 procent belasting over betaalt in Box 3.

In de eerste schijf (tot € 70.800) berekent de Belastingdienst over 67 procent van jouw vermogen een fictief rendement van 0,36 procent. Over de rest van jouw vermogen in bedraagt het fictieve rendement 5,38 procent. Dit is een gemiddeld fictief rendement van 2,02 procent.

In de tweede schijf (van € 70.801 tot € 978.000) berekent de Belastingdienst over 21 procent van jouw vermogen een fictief rendement van 0,36 procent en over de overige 79 procent een fictief rendement van 5,38 procent. Dit is een gemiddeld fictief rendement van 4,33 procent.

In de derde schijf (vanaf € 978.001) berekent de Belastingdienst over jouw volledige vermogen vanaf € 978.001 een fictief rendement van 5,38 procent.

Stel dat jouw tweede woning € 100.000 waard is en je hebt verder geen schulden, dan is het gemiddelde fictieve rendement over jouw vermogen 2,02 procent (2018). Dit rendement doe je keer € 100.000 minus de vrijstelling van € 30.000, ofwel de belastingdruk over jouw tweede woning in Box 3 is € 1.414.

Waardering tweede woning in Box 3

Als je een tweede woning hebt, dan dien je deze woning tegen een bepaalde waarde mee te nemen in jouw aangifte inkomstenbelasting. Nu zul je waarschijnlijk niet ieder jaar een taxatie laten uitvoeren om de waarde van jouw vakantiewoning of villa aan het strand te bepalen. De wetgever heeft dit ook overzien. Daarom mag je de woning waarderen op grond van de WOZ waarde van het desbetreffende jaar. Dit voorkomt dat je ieder jaar onnodig kosten moet maken om de waarde van je tweede woning te laten bepalen.

Tweede woning in het buitenland

Het is natuurlijk mogelijk dat jouw tweede stekje niet in Nederland is gelegen maar bijvoorbeeld in Frankrijk. Ook dan moet je deze woning in het buitenland meenemen in jouw aangifte inkomstenbelasting in Nederland. Je bent namelijk in Nederland belastingplichtig voor jouw gehele wereldinkomen. Daar staat tegenover dat je ook in het land van de woning belastingplichtig bent. Ook daar moet je belasting betalen over jouw bezit. Maar betaal je dan dubbele belasting? Nee, dat hoeft niet!

Je kunt in jouw aangifte inkomstenbelasting vaak een voorkoming van dubbele belasting claimen. Daarmee voorkom je dat je dubbel belasting betaalt over hetzelfde bezit. Laat je in dat geval goed voorlichten door een belastingadviseur.

« Ga terug...

* vereiste info
Disclaimer / AVG beleid