/ / Belasting-Tips.biz

Simpel belastingbesparen voor iedereen

Verlaging eigenwoningforfait vanaf 2020

Bezit jij een eigen woning? Goed nieuws! Dan gaat jouw eigenwoningforfait omlaag vanaf 2020 naar 0,55%. Dit is 0,15% lager ten opzichte van het eigenwoningforfait in 2018.

Het eigenwoningforfait is van belang voor jouw aangifte inkomstenbelasting. Je berekent het forfait over de WOZ waarde van jouw woning. Volgens de belastingwet heb je namelijk voordeel van je woning en heb je daarom recht op iets minder aftrek van je hypotheekrente.

Het verlagen van het eigenwoningforfait betekent dat jij in eerste instantie erop vooruit gaat. Je krijgt meer aftrek van je hypotheekrente op het eerste gezicht. Maar wij juichen niet te vroeg...

Tegenover het verlagen van het eigenwoningforfait staat het verlagen van het aftrektarief van de hypotheekrente. In 2020 kun je nog maximaal tegen 46% je hypotheekrente aftrekken. Per saldo ga je er niet veel op vooruit dan.

Voorbeeld: Stel jij hebt een eigen woning met een WOZ waarde van 200.000 euro. Dan betaal jij in 2018 een eigenwoningforfait van 0,7% over 200.000 euro ofwel 1.400 euro. In 2020 bedraagt jouw eigenwoningforfait 0,55% over 200.000 euro wat neerkomt op 1.100 euro. Dit betekent dat jij in 2020 over 300 euro extra hypotheekrenteaftrek hebt. Helaas staat tegenover dit voordeel een verlaging van het maximumtarief voor de hypotheekrenteaftrek naar 46%. Op 10.000 euro rente scheelt dit 3% of 300 euro. Trek je eigen conclusie maar….

« Ga terug...

* vereiste info
Disclaimer / AVG beleid