/ / Belasting-Tips.biz

Simpel belastingbesparen voor iedereen

Voordelen uit aanmerkelijk belang

Als aanmerkelijkbelanghouder (hierna AB houder) kun je voordelen krijgen uit je aandelenbezit. Zoals je eerder hebt kunnen lezen ben je een AB houder als je 5 procent of meer bezit in het kapitaal van bijvoorbeeld een BV (besloten vennootschap). Voor de inkomstenbelasting zit je dan in Box 2 met een eigen regime. Hoe dit regime werkt gaan we nu uitleggen.

Voordeel uit aanmerkelijk belang

Je kunt als AB houder twee soorten voordeel uit je belang krijgen, namelijk:

  • regulier voordeel; en
  • vervreemdingsvoordeel

Regulier voordeel

Een regulier voordeel is alles wat je als AB houder ontvangt zolang je aandeelhouder blijft in de vennootschap. Zo valt een dividenduitkering hieronder, maar ook een teruggave van kapitaal voor zover deze meer is dan de verkrijgingsprijs en een fictief rendement van een vrijgestelde beleggingsinstelling. Een regulier voordeel is belast nadat je deze hebt verminderd met kosten. Dit kunnen bankkosten, incassokosten of bijvoorbeeld financieringskosten zijn.

Het saldo van het regulier voordeel minus de aftrekbare kosten valt in Box 2 en daarvoor geldt een heffing van 25 procent. Vanaf 2019 gaat dit tarief omhoog zoals het nu lijkt.

Vervreemdingsvoordeel

Vervreemdingsvoordelen zijn voordelen die te maken hebben met het niet langer meer aandeelhouder zijn van de vennootschap. Meest simpel voorbeeld is het moment waarop je de aandelen (deels) overdraagt. Op moment van overdracht realiseer je de verkoopopbrengst en gaat de Belastingdienst belasting heffen.

Andere bijzondere vervreemdingsvoordelen zijn bijvoorbeeld het inkopen van aandelen, betaalbaar stellen, liquidatie uitkering, overgang van de aandelen op grond van het huwelijksvermogensrecht of erfrecht of emigratie. Ook hier eindigt op één of andere wijze je aandeelhouderschap. De wetgever wil op dat moment de belasting kunnen innen en heeft deze situaties daarom meegenomen als vervreemdingsvoordeel.

Het vervreemdingsvoordeel bepaal je door de overdrachtsprijs minus de verkrijgingsprijs te berekenen. Het saldo leidt tot belastingheffing in Box 2 tegen 25 procent belasting (2018).

Verkrijgingsprijs

De verkrijgingsprijs van je aanmerkelijk belang is de historische koopprijs van de aandelen of storting in de vennootschap. Gedurende je aandeelhouderschap kun je extra stortingen doen in je vennootschap. Deze stortingen neem je mee als extra onderdeel van je verkrijgingsprijs.

Als AB houder heb je een hele hoop extra regels waarmee je rekening moet houden. In de praktijk is het altijd verstandig de begeleiding in te roepen van een belastingadviseur. Deze kan je helpen overzicht te krijgen in je fiscale positie en te behoeden voor onnodige belastingheffing.

« Ga terug...

* vereiste info
Disclaimer / AVG beleid