/ / Belasting-Tips.biz

Simpel belastingbesparen voor iedereen

Waarom een testament opstellen?

In het leven heb je twee zekerheden, enerzijds je betaalt belasting en anderzijds je gaat een keer dood. In geval van dood komen de twee zekerheden weer samen. Over jouw nalatenschap betalen jouw erfgenamen Erfbelasting. Deze belasting kun je deels voorkomen door een goed testament op te laten stellen.

In een Testament regel je op jouw manier de afwikkeling van jouw nalatenschap. Onder andere regel je wie van je erft en wat iemand erft. De klok van grootmoeder of de sieraden van de familie kun je specifiek toewijzen aan een erfgenaam. Daarmee voorkom je ruzie en ellende als de familie niet weet wat jouw wil was. Maar in een laatste wilsbeschikking kun je ook fiscaal veel regelen ter voorkoming van onnodig veel belastingheffing.

Wat is een Testament

Een testament is een uiterste wilsbeschikking of een laatste wilsbeschikking van de overleden persoon. In een notariële akte leg je vast hoe je jouw nalatenschap (jouw vermogen) wilt verdelen. Als je bijvoorbeeld een deel van jouw vermogen aan een goed doel wilt nalaten, dan moet je dit schriftelijk regelen. Maar ook als je bijvoorbeeld de familie juwelen aan een specifieke dochter of zoon wilt nalaten, zul je dit moeten vastleggen in een laatste wilsbeschikking.

Het opstellen van een testament gebeurt via de notaris. De notaris maakt van jouw testament een akte en registreert het bij het Centraal Testamentenregister. De notaris die het testament opstelt bergt het stuk op in zijn archief. Dit is uiteindelijk te achterhalen voor erfgenamen via het Centraal Testamentenregister.

Iedereen kan een testament opstellen. Dit kan op ieder moment en ieder testament kan dagelijks worden herroepen door de persoon in kwestie. Afgezien van het feit dat het opstellen van een testament dan een dure hobby wordt, bestaat deze mogelijkheid dus wel degelijk. Ook tussen partners bestaat er geen enkele verplichting elkaar in te lichten over het opstellen of wijzigen van een testament. Jouw partner kan en mag zelf zijn of haar testament wijzigen en afwijken van wat jullie wellicht onderling hadden afgesproken.

Fiscale argumenten voor een Testament

Fiscaal is het interessant om een testament op te stellen. In een testament heb je meer keuzes om jouw nalatenschap af te wikkelen. De wet geeft alleen de mogelijkheid om jouw nalatenschap via de zogenaamde wettelijke verdeling af te wikkelen. In een testament heb je vruchtgebruik, het ik-opa testament, combinatietestament, echtscheidingstestament enzovoorts. Ook kun je ruimere termijnen opnemen voor jouw erfgenamen om bijvoorbeeld een beslissing te nemen omtrent de hoogte van de rente op de schuldig gebleven vorderingen.

Fiscaal is het voordeel van andere testamentvormen dat je daarmee wellicht veel meer belasting bespaart dan via de wettelijke verdeling. Een deskundig advies van een belastingadviseur is daarbij onmisbaar.

Niet fiscale argumenten voor een Testament

Verder kun je in een testament een testamentair executeur benoemen, het salaris van de testamentair executeur regelen, een bewindvoerder en een voogd aanwijzen voor jouw kinderen, andere erfgenamen aanwijzen dan alleen de wettelijke erfgenamen, kinderen onterven enzovoorts.

Overwegingen om mee te nemen

Hoewel het natuurlijk altijd een persoonlijke overweging is om jouw laatste wil vast te leggen, is het zowel vanuit fiscaal oogpunt als vanuit familiar oogpunt een aanrader. Als je al jouw hele leven bezig bent geweest een vermogen te vergaren, is en blijft het zonde om aan het eind het vermogen klakkeloos aan de belastingheffing over te laten. En vanuit het oogpunt van de familie voorkomt een testament veel ruzie. Het is nu eenmaal zo dat de afwikkeling van een nalatenschap in de praktijk nog steeds tot veel ruzie leidt binnen families waar de verwachtingen onderling niet op elkaar zijn afgestemd.

« Ga terug...

* vereiste info
Disclaimer / AVG beleid