/ / Belasting-Tips.biz

Simpel belastingbesparen voor iedereen

Wat is de zelfstandigenaftrek?

Als ondernemer haal je winst en moet je daarover belasting betalen. Omdat de wetgever je wil helpen, bestaan er een aantal faciliteiten waardoor je minder belasting hoeft af te dragen. De zelfstandigenaftrek is een voorbeeld van een faciliteit. Hoe werkt dat eigenlijk?

Zelfstandigenaftrek

Iedere ondernemer in de inkomstenbelasting kan de zelfstandigenaftrek claimen als hij of zij aan de voorwaarden voldoet. De voorwaarden luiden:

  • Je moet kwalificeren als ondernemer voor de inkomstenbelasting; en
  • je moet voldoen aan het urencriterium.

Je bent ondernemer voor de inkomstenbelasting als jij aansprakelijk bent voor de verplichtingen van de onderneming. Alleen dan kun je ondernemer zijn.

De tweede voorwaarde luidt dat je moet voldoen aan het urencriterium. Dit betekent dat je op jaarbasis tenminste 1225 uur en tenminste 50% van je tijd aan de onderneming moet besteden.

Als je aan deze voorwaarden voldoet, dan kun je de zelfstandigenaftrek claimen in je aangifte inkomstenbelasting.

Wat als ik twee of meer ondernemingen drijf?

Sommige ondernemers hebben meerdere ondernemingen. Dat kan. In dat geval heeft de wet geregeld dat je de uren voor al deze ondernemingen in de inkomstenbelasting bij elkaar mag optellen.

Hoe groot is de aftrek eigenlijk?

De zelfstandigenaftrek bedraagt 7.280 euro. Dit is het bedrag dat je in mindering brengt op je winst. Per saldo bespaar je dus maximaal je belastingtarief maal 7.280 euro.

Ik begin net, geldt daarvoor iets anders?

Ja, als je net begint met je onderneming geldt een aangepaste regeling. Als je in de vijf voorgaande jaren 1 of meer jaren geen ondernemer was en niet meer dan twee keer de zelfstandigenaftrek hebt geclaimd, dan krijg je de startersaftrek van 2.123 euro extra. Dit bedrag verhoogt de zelfstandigenaftrek.

Kan de zelfstandigenaftrek tot een verlies leiden?

Nee, de zelfstandigenaftrek kan niet tot een negatief bedrag leiden. Als je winst minder is dan de zelfstandigenaftrek, dan is je maximale aftrek je winst. Het restant bedrag mag je in de komende 9 kalenderjaren meenemen als nog te verrekenen aftrekpost.

Deze regel geldt niet voor de starter. Als je recht hebt op de startersaftrek, dan kan je de zelfstandigenaftrek wel volledig in mindering brengen op je winst. Dan kan het dus wel tot een verlies leiden.

In de volgende artikelen gaan wij in op de andere onderdelen van de ondernemersaftrek.

« Ga terug...

* vereiste info
Disclaimer / AVG beleid