/ / Belasting-Tips.biz

Simpel belastingbesparen voor iedereen

Hoe werkt de aftrek zorgkosten?

Hoewel de regeling de afgelopen jaren flink is uitgekleed door de wetgever, bestaan er nog steeds mogelijkheden om zorgkosten af te trekken in je aangifte inkomstenbelasting. Hoe dit werkt?

Aftrek zorgkosten

Je mag de specifieke zorgkosten aftrekken in je aangifte. Daarbij moet je aan strenge eisen voldoen.

  • Je mag geen zorgkosten aftrekken die onder het verplicht en/of vrijwillig eigen risico vallen.
  • Je mag alleen kosten in aftrek brengen die zien op ziekte of invaliditeit.
  • Je mag alleen de kosten aftrekken die je in dat jaar hebt betaald.
  • Je mag alleen dat deel aftrekken van de zorgkosten waarvoor je geen vergoeding kunt krijgen, bijvoorbeeld via (aanvullende) zorgverzekering of bijzondere bijstand.
  • Jij moet kunnen aantonen dat je de kosten hebt gemaakt, dus facturen en afschriften bewaren en overleggen als de inspecteur daarom verzoekt.

Drempelbedrag

Welk bedrag je aan ziektekosten mag aftrekken, hangt vervolgens af van je drempel. Deze drempel hangt samen met je persoonlijke omstandigheden. Voor 2018 geldt:

  • Tot een drempelinkomen van 7.647 euro is de drempel 131 euro.
  • Voor een drempelinkomen vanaf 7.647 euro tot en met 40.619 euro neem je 1,65 procent van het inkomen.
  • Boven een inkomen van 40.619 euro neem je 670 euro plus het bedrag boven 40.619 euro maal 5,75 procent.

Als je het hele jaar een fiscaal partner hebt, dan is de eerste drempel tot en met een bedrag van 15.294 gelijk aan 262 euro. De berekening van de tweede schijf loopt daardoor vanaf 15.294 en de rest blijft gelijk.

Drempelinkomen

Het drempelinkomen bereken je als volgt. Je telt je inkomens uit Box 1, Box 2 en Box 3 bij elkaar op. Daarbij laat je de persoonsgebonden aftrek acherwege. De uitkomst is het drempelinkomen waarmee je de drempel voor je aftrek van zorgkosten kunt berekenen.

Heb je een drempelinkomen van 45.000 euro, dan is de rekensom als volgt. Je rekent het verschil uit tussen 45.000 euro en 40.619 euro. Dit is 4.381 euro, waarvan 5,75 procent neerkomt op 251 euro. Je drempel is dan 251 euro plus 670 euro is 921 euro. Je ziet wel dat bij een hoger inkomen de drempel sterk stijgt. Daardoor komen heel veel mensen niet meer in aanmerking voor de aftrek van zorgkosten.

In de praktijk is het verstandig om ieder jaar toch even stil te staan bij de zorgkosten. Het zou jammer zijn als je een aftrek misloopt omdat je denkt dat je er niet aan toekomt.

« Ga terug...

* vereiste info
Disclaimer / AVG beleid