/ / Belasting-Tips.biz

Simpel belastingbesparen voor iedereen

Disclaimer

Alle informatie van belasting-tips.biz wordt met zorg samengesteld. Toch is het mogelijk dat er wijzigingen en/of onvolkomenheden in de informatie en analyses voorkomen. De gebruiker aanvaardt dat deze disclaimer van toepassing is op alle informatie die door belasting-tips.biz wordt verspreid. Voor de inhoud van onze artikelen, blogs en analyses en/of gevolgen van het gebruik ervan kan belasting-tips.biz niet aansprakelijk gesteld worden.

De informatie die belasting-tips.biz verstrekt kan niet worden beschouwd als advies. De site belasting-tips.biz garandeert niet dat de conclusies die zij formuleert en de signalen en/of informatie die gegeven worden resulteren in een financieel voordeel.

Het opvolgen van algemene financiele informatie brengt risico’s met zich mee. De gebruiker is zelf verantwoordelijk voor beslissingen die hij/zij maakt. De gebruiker aanvaardt en kent de risico’s en de verantwoordelijkheid voor de eigen gemaakte beslissingen. belasting-tips.biz, haar eigenaren en/of medewerkers kunnen op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van de verstrekte artikelen, blogs, analyses en alle andere informatie via belasting-tips.biz.

De informatie die belasting-tips.biz verstrekt is alleen bestemd voor informatieve doeleinden. Het is verboden om de artikelen, blogs, analyses en alle andere informatie van belasting-tips.biz te verveelvuldigen, openbaar te delen of op een andere manier kenbaar te maken aan derden zonder de schriftelijke toestemming van de eigenaren van belasting-tips.biz.

Eventuele verwijzingen naar andere bronnen die niet in bezit zijn van belasting-tips.biz, dienen slechts als informatiebron. Belasting-tips.biz verleent voor deze informatie geen enkele garantie en kan ook niet aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud van deze verwijzingen naar andere informatiebronnen.

Privacybeleid

Als je een persoonlijke account aanmaakt via onze website Belasting-tips.biz of ons op enige andere wijze persoonsgegevens over jezelf verstrekt, verzamelen en verwerken wij eventueel de volgende persoonsgegevens: voornaam, achternaam, bankrekeningnummer, adres en e-mailadres. Per e-mail kunnen wij contact met je leggen over abonnementen, blogs en andere informatie die wij via de e-mail verstrekken. Jouw e-mailadres geven we alleen door aan derden als jij hier uitdrukkelijk toestemming voor geeft.

Jouw persoonsgegevens kunnen door ons gebruikt worden voor de volgende doeleinden: het verbeteren van de inhoud van onze dienstverlening en onze website, het beheer van jouw persoonlijke account, onze cliëntadministratie, voor marktonderzoek, voor het beheer van onze website en voor promotionele acties. Door het aanmaken van een persoonlijke account sluit je je automatisch aan bij de nieuwsbrief van Belasting-tips.biz. Deze nieuwsbrief sturen wij op 2-wekelijkse basis. Voor het uitschrijven van de nieuwsbrief kan je als gebruiker gebruikmaken van de de link onderaan in de e-mail.

Jouw persoonsgegevens kunnen door Belasting-tips.biz worden gebruikt voor directe marketingdoeleinden. Daarnaast kunnen wij jouw persoonsgegevens gebruiken voor nieuwe doeleinden die nog niet zijn opgenomen in ons privacybeleid. Mochten wij jouw persoonsgegevens willen gebruiken voor nieuwe doeleinden, dan nemen wij eerst contact met je op voordat wij jouw gegevens gebruiken voor deze nieuwe doeleinden. Daarnaast nemen wij contact met je op om je op de hoogte te stellen welke wijzigingen wij willen doorvoeren om jou op die manier de kans te geven te weigeren voor het gebruik van jouw persoonsgegevens door Belasting-tips.biz.

Je hebt het recht op inzage en verbetering van jouw persoonsgegevens, na een schriftelijke aanvraag hiervan. Je hebt ook het recht om je te verzetten tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens. Bij het meedelen van je e-mailadres kan je e-mails van ons ontvangen met informatie over producten, diensten en eventuele acties.

Voor het voorkomen van verlies, het onrechtmatig gebruik van Belasting-tips.biz of wijzigingen die jij hebt verstrekt aan ons via de website, hebben wij de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd. Wil je reageren op de beschreven handelingen? Mail dan naar info@belasting-tips.biz

Jouw persoonsgegevens houdt Belasting-tips.biz zolang die gegevens nodig zijn om de hierboven beschreven doeleinden te vervullen, zolang de wet dit vereist of zoals aanbevolen door de privacycommissie. Belasting-tips.biz houdt de informatie voor minstens zeven jaar bij, startend vanaf het moment dat jij een persoonlijke account aanmaakt. Je kunt als gebruiker op elk moment toegang krijgen tot jouw eigen persoonsgegevens, die wijzigen of verwijderen. Dit in naleving van de privacywetgeving. Je kunt toegang krijgen door een verzoek te sturen naar info@belasting-tips.biz

* vereiste info
Disclaimer / AVG beleid