Aftrekbare kosten

In de inkomstenbelasting 2001 zijn de aftrekbare kosten alleen maar minder geworden. De creativiteit om aan aftrekposten te komen, is er wel uitgehaald door de wetgever. Het arsenaal aan aftrekposten kunt u nog op één hand tellen. Welke aftrekbare kosten heeft u nog tot uw beschikking?

Aftrekbare kosten

De volgende aftrekbare kosten kunt u nog gebruiken als u aan de voorwaarden voldoet:

Het gaat hier om de kosten die u maakt en waar u geen vergoeding voor krijgt via bijvoorbeeld uw werkgever. In de Loonbelasting bestaan voor de werkgever namelijk nog wel extra mogelijkheden om u als werknemer fiscaal vriendelijk bepaalde kosten te vergoeden.

Aftrekposten als quasi-ondernemer

Voor de grootverdieners bestaan er mogelijkheden om via een iets minder voor de hand liggende methode aan aftrekposten te komen. Een methode is het beleggen in bijvoorbeeld scheepvaart CV’s. Via fiscale faciliteiten leveren deze constructies grote aftrekposten op en kunt u daarmee een fiscaal voordeel behalen. Daar staat tegenover dat u nog steeds als belegger risico loopt en dat u het geld wel tot uw beschikking moet hebben. Inmiddels zijn er enkele cv’s omgevallen. Overweegt u een dergelijke belegging, laat u dan goed voorlichten door uw belastingadviseur en bank.

 

Geef een reactie