Aftrek levensonderhoud kind

Als u kinderen heeft waarvoor u bijdraagt in het levensonderhoud, komt u wellicht in aanmerking voor een aftrekpost, namelijk aftrek levensonderhoud kind. De meest voorkomende situatie waarin u recht heeft op deze aftrekpost is als u gescheiden bent en betaalt voor uw kind dat woont bij uw ex partner.

Aftrek levensonderhoud kind

De aftrek levensonderhoud voor kinderen gaat om de kosten voor levensonderhoud voor kinderen onder de 21 jaar (vanaf 2012, voor 2011 geldt nog een leeftijdsgrens van 30 jaar) waar u een bijdrage voor geeft. U moet geen recht hebben op kinderbijslag voor uw kind en uw kind moet niet zelf studiefinanciering ontvangen. Tot slot moet uw kind ook nog zogenaamd behoeftig zijn. In dat geval komt u in aanmerking voor de aftrekpost.

Behoeftig moet u als volgt zien. Als uw kind verder geen eigen inkomsten heeft, dan is uw kind van u afhankelijk om zichzelf te kunnen voorzien in het levensonderhoud. Voor de primaire levensbehoeften, zoals wonen, eten en drinken is uw kind dus aangewezen op uw steun. Dan spreekt u van behoeftig.

De aftrekpost waar u recht op heeft, hangt vervolgens nog af van de mate waarin u uw kind steunt. Vanaf een ondersteuning in belangrijke mate (30%), heeft u recht op een forfaitair bedrag aan aftrek. Deze aftrek bekijkt u per kwartaal.

Let op: de kosten moeten daadwerkelijk op u drukken. Krijgt u steun van een instelling of iemand anders voor de kosten, dan drukken de kosten niet op u. Deze uitgaven mag u niet meenemen in uw berekening in welke mate u uw kind onderhoudt.

Forfaitaire aftrek 2012

De hoogte van uw forfaitaire aftrek hangt af van de leeftijd van uw kind en de mate waarin u uw kind onderhoud.

  • Kind jonger dan 6 jaar: aftrek € 295 per kwartaal.
  • Kind 6 jaar, maar jonger dan 12 jaar: aftrek € 355 per kwartaal.
  • Kind 12 jaar, maar jonger dan 18 jaar: aftrek € 415 per kwartaal.
  • Kind 18 jaar of ouder: aftrek € 355 per kwartaal.

Voor kinderen van 18 jaar en ouder geldt nog dat het bedrag van de aftrek hoger kan worden naarmate u uw kind meer onderhoudt.

  • 30%: u onderhoudt uw kind in belangrijke mate, de aftrek is € 355 per kwartaal.
  •  50%: u onderhoudt uw kind grotendeels en de kosten per kwartaal voor u zijn tenminste € 710, dan is de aftrek € 710 per kwartaal.
  • 90%: u onderhoudt uw kind geheel of nagenoeg geheel en de kosten per kwartaal voor u zijn tenminste € 1065, dan is de aftrek € 1065 per kwartaal.

Peildata

Op 1 januari, 1 april, 1 juli en 1 oktober start een nieuw kwartaal. Als u voor dat kwartaal een aftrekpost wilt claimen wegens het bijdragen in de kosten van levensonderhoud van uw kind, moet u op genoemde datum voldoen aan de vereisten. Dus als u op 3 januari eraan voldoet, dan kunt u vanaf het tweede kwartaal de aftrek claimen.

 

Geef een reactie